Search Results

Showing 101 - 150 of 784 results for query Högskolan i Gävle < Previous12345678910..16Next >

Match Authors Date Type
Nå nya kunder med E-handel
101 Mirbashiri, Amir; Jaurell, Jonas 2007-02-06 THESIS
Förmedling av bostäder - en kunskapsförmedling : Säljarkundens priskänslighet i förhållande till upplevd fastighetsmäklartjänst
102 Tynér, Richard 2009-01-01 THESIS
Kemi i förskolan : några pedagogers uppfattningar om kemi i förskolan
103 Björk, Anna 2009-01-01 THESIS
Räntefria lån : Det rätta sättet att låna?
104 Lindell, Johanna; Larsson, Sarah 2009-01-01 THESIS
New Age i Östra Mellansverige : en studie av den oorganiserade nyandligheten
105 Blom, Nina 2008-05-09 THESIS
Chefer ska finnas där när man behöver dem : en intervjustudie bland omsorgspersonal
106 Bengtsson, Sandra; Bydén, Birgitta 2009-01-01 THESIS
Svensk Kod för bolagsstyrning : Intern kontroll avseende bolagens finansiella rapportering
107 Sundberg, Johan 2007-09-02 THESIS
Mellan hem och institution : en studie av somatiskt växelboende i Gävle kommun, ur äldre omsorgstagare och anhörigas perspektiv
108 Andersson, Åsa; Linderdahl, Charlotta 2009-01-01 THESIS
Tala är silver, tiga är guld, när ett etiskt fall dyker upp? : en fenomenografisk studie av några elevers uppfattningar om etiska ställningstaganden
109 Mattsson, Monica 2001-01-01 THESIS
Riksdagen och frågan om personlig integritet : en diskursanalys
110 Eriksson, Ylwa; Östlund, Kristina 2008-06-19 THESIS
Vägen till Valhall : Begravningsriter och eskatologiska föreställningar i Gästrikland under yngre järnåldern
111 Eriksson, Christina 2008-03-26 THESIS
Vad gör de där i kyrkan egentligen, mer än att hålla gudstjänst? : en intervjuundersökning om diakonalt arbete med nedslag i några kristna kyrkor i Gävle
112 Lind, Susanne 2006-01-01 THESIS
Hur matintaget påverkas av vårdarens den demenssjukas beteende samt vilken betydelse omgivningsfaktorerna har : en observationsstudie på tre demenssjuka personer samt personal som hjälpte dem
113 Bergman, Leila 2009-01-01 THESIS
En ordförandegrupps känsla av samanhang
114 Back, Ingemar; Hörberg, Annelie 2009-01-01 THESIS
Eftersöka, utveckla och vårda : när nyckelkompetensen går på två ben Seek, develop and take care of : when key competence walk on two legs
115 Claesson, Stefan; Claesson, Christina 2009-01-01 THESIS
Valutariskhantering under volatila förhållanden Currency Risk Management during Volatile Conditions
116 Berglund, Erik; Bäckius, Björn 2009-01-01 THESIS
Gröna nyckeltal för offentlig miljöstyrning : Exemplet är SEkom
117 Björklund, Erika 2009-01-01 THESIS
Omvänd momsredovisning - Ur företagens perspektiv
118 Piispanen, Mervi; Holmgren Jansson, Annika 2008-02-12 THESIS
Ateism : en studie av idé och debatt
119 Ahlström, Michael 2008-03-27 THESIS
En studie om kognitiv beteendeterapi som undersöker vad som eventeullt kan påverka och förändra individers beteendemönster.
120 Dambergs, Sofia; Nordin, Sara 2009-01-01 THESIS
SMS-lån : den skambelagda låneformen
121 Källänge, Emma; Nordgren, Therese 2009-01-01 THESIS
Social redovisning i kooperativa företag : Jämförelse mellan COOP och HSB
122 Irimescu, Monika 2009-01-01 THESIS
Varför avlägger inte fler revisorsexamen?
123 Jansson, Linda; Matsson, Maria 2008-03-04 THESIS
Sjuksköterskestudenters uppfattningar av betydelsefulla omvårdnadsbeteenden för att ge patienter en god omvårdnad.
124 Hallberg, Catharina; Edwall, Gustav 2008-03-31 THESIS
Problembaserat lärande : - en elevaktiv arbetsmodell för grundskolans tidigare år?
125 Johansson, Anna 2009-01-01 THESIS
" Till slut kraschar man..." : Vuxna manliga barns upplevelser av att växa upp med en förälder som har en psykisk funktionsnedsättning
126 Eurenius, Carola; Toledo, Yumara 2009-01-01 THESIS
Förutsättningar för att bedriva diabetesvård i Tanzania. : En kvalitativ intervjustudie.
127 Näslund, Linda; Bergh, Kristina 2009-01-01 THESIS
En studie om skolsköterskors utbildning och erfarenheter av ätstörningar
128 Hedin, Johanna; Lundvik, Caroline 2009-01-01 THESIS
Förändringsarbete inom äldreomsorgen : - ett kostprojekt
129 Joof Forsgren, Erika 2009-01-01 THESIS
Hur arbetar barnpedagogerna med naturverksamhet? : en undersökning av naturverksamhet vid fyra förskolor inom Gävle kommun
130 Kargaryani, Ardeshir 1998-01-01 THESIS
Theoretical analysis of the performance of a small wind energy converter
131 Winberg, Helena; Tiestö, Micaela 2008-01-01 THESIS
En studie av den muslimska sjalen i Sverige
132 Magnusson, Lena 2006-01-01 THESIS
Miljöinvesteringar - Framtidens investeringar?
133 Tuvér, Joakim; Fredriksson, Mattias 2009-01-01 THESIS
En undersökning om hur ett företag arbetar för att minska luckan mellan Brand Promise och Brand Delivery
134 Olsson, Per-Åke; Wahlström, Daniel 2007-02-21 THESIS
Implementering av ett processorienterat arbetssätt : förutsättningar och hinder
135 Franzon, Gunilla 2009-01-01 THESIS
Structural Insulated Panels SIPS : utredning av lastupptagande förmåga samt brandklassning
136 Stålarm, jesper 2009-01-01 THESIS
Ett rum mellan religion och ateism
137 Iljazovic, Adnana 2008-05-26 THESIS
Svenskhet och annorlundaskap : En analys av kurslitteratur inom en förskollärarutbildning
138 Björklund, Frida; Nilsson, Malin 2009-01-01 THESIS
Finns det fler än en faktor som påverkar pribildningen av aktier - en studie inom den svenska aktiemarknaden Is there more than one factor that influences the pricing of stocks - a study within the Swedish stock market
139 Väkiparta, Janne 2009-01-01 THESIS
Hur ledarskap påverkar personal under en omorganisering
140 Kårlin, Carina; Stenling, Sofia 2009-01-01 THESIS
Lagen om revisorns anmälningsskyldighet vid misstanke om brott : Fungerar lagen i praktiken?
141 Darmanian Thörner, Susanna; Yohannes, Magda 2007-07-04 THESIS
Gavlefastigheters mobila lokaler - köpa eller hyra?
142 Götesdotter, Maria; Horn, Martin 2009-01-01 THESIS
"Det måste vara smart och svårlöst" : en analys av återkommande inslag i spänningsserier av Leif Krantz
143 Broman, Elin 2009-01-01 THESIS
Hälsofrämjande strategier och åtgärder efter genomförda hälsoprofilbedömingar
144 Mikaelsson, Ann; Swed, Anna 2008-11-13 THESIS
Medarbetarsamtal, verksamhetsutveckling eller "skendemokrati"? : En studie baserad på omsorgspersonalens upplevelse av medarbetarsamtal
145 Jonsson, Lena; Norman, Yvonne 2009-01-01 THESIS
Livsfrågor i undervisningen, ur ett religionsdidaktiskt perspektiv
146 Jonsson, Annika 2004-01-01 THESIS
Särbegåvade elever i skolan : Ett nytt fält för specialpedagogiken
147 Alm, Caroline 2008-01-11 THESIS
Lärares erfarenheter av arbete med elever i behov av särskilt stöd.
148 Nordqvist, Håkan 2008-01-01 THESIS
Nyckeltal i objektsbeskrivningar : konsekvenser för bostadsrättsköpare och fastighetsmäklare
149 Johansson, Henrik; Bergström, Nina 2009-01-01 THESIS
Avspecialisering som framgångskoncept för jämnare arbetsfördelning?
150 Bunne, Tobias; Iversen, Per 2006-06-02 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.