Search Results

Showing 701 - 750 of 784 results for query Högskolan i Gävle < Previous1..78910111213141516Next >

Match Authors Date Type
Föräldrar till barn med Downs Syndrom : Skillnader i upplevelser av stöd mellan mödrar och fäder.
701 Theuer, Cathrine; Nivér, Stina 2008-01-16 THESIS
Hur barn förbereds inför undersökningar och behandlingar samt hur det påverkar barnen : En litteraturstudie
702 Widahl, Kerstin; Bergström, Sofia 2008-05-14 THESIS
Har syrgaskoncentrationen någon inverkan på lungfunktionen vid endotrakeal sugning och lungrekrytering? : En experimentell studie på gris
703 Wigert, Annsofi 2008-09-17 THESIS
Evaluation of impact of organizational culture in workplace : an empirical study of Handelsbanken
704 Chen, Ziyuan; Hua, Dong 2008-10-16 THESIS
Hållbarhetsredovisning : Ur företagens perspektiv
705 Heimerlöv, Jenny; Ivarsson, Sandra 2007-06-18 THESIS
Ökad återvinning? En statistisk analys av två teoretiska vägar framåt! : Studenters syn på återvinningsfrågan
706 Hansson, Mats 2008-06-25 THESIS
Självskadande kvinnors upplevelse av bemötande i vården
707 Ejdersten, Zandra 2008-04-07 THESIS
Cultural labour management in Finland : Multicultural Working environment in Riihimäki Würth Ltd., Finland; MBA-thesis in marketing
708 Leander, Esther Nzungwa 2009-01-01 THESIS
Energy Audit and Accounting for Riksbyggen Fastighetsservice, Gävle
709 Liu, Yuanyuan; Shen, Yang 2009-01-01 THESIS
Att leva med långvarig smärta : En litteraturstudie
710 Johansson, Laila; Johansson, Carola 2008-02-12 THESIS
Att mäkla på Franska Rivieran som svensk till svenska kunder. Vad skiljer sig från att mäkla i Sverige?
711 Sarstedt, Jonna 2007-10-12 THESIS
Stress, Konformitet, Grupptillhörighet och Självvärde hos flickor i gymnasiet
712 Forsblom, Jenny 2008-09-30 THESIS
Tio smutsiga fingrar : en observationsstudie om följsamheten till hygienrutiner på en infektionsavdelning som vårdar patienter med ESBL
713 Bäccman, Evelina; Eklund, Marie-Louise 2008-10-23 THESIS
En nätverks-RTK-jämförelse mellan GPS och GPS/GLONASS
714 Wallerström, Mattias; Johnsson, Fredrik 2007-05-29 THESIS
Position-matching and goal-directed reaching acuity of the upper limb in chronic neck pain : associations to self-rated characteristics
715 Sandlund, Jonas 2008-01-01 DISSERTATION
Position-matching and goal-directed reaching acuity of the upper limb in chronic neck pain :associations to self-rated characteristics
716 Sandlund, Jonas, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Comparing FumeFx with Autodesk Maya Dynamic System
717 Blom, Andrej 2008-06-19 THESIS
Tröga Gävlemäklare gör det lätt för nyetablerare
718 Ahlgren, Johannes; Fronaeus, Johan 2007-08-15 THESIS
Sjuksköterskans kunskap samt attityd till postoperativ smärtlindring hos barn : en litteraturstudie
719 Tennenbaum Binett, Erika; Wåhlén, Stina 2009-01-01 THESIS
Hur organiseras en rehabilitering och vem har ansvaret?
720 Bystedt, Anna Marie 2008-06-10 THESIS
Kuratorers personliga upplevelser av stress och coping på ett akutsjukhus i Stockhol
721 Forsblom, Jenny 2008-02-12 THESIS
Seriell återgivning av två-röstslistor: ord organiseras inte efter röst
722 Halin, Niklas 2008-02-12 THESIS
An international comparative study on English writing proficiency in two secondary school settings
723 Villanueva, Aitor 2008-01-01 THESIS
Effects of low-load repetitive work and mental load on sensitising substances and metabolism in the trapezius muscle
724 Flodgren, Gerd 2007-01-01 DISSERTATION
Effects of low-load repetitive work and mental load on sensitising substances and metabolism in the trapezius muscle
725 Flodgren, Gerd, PhD 2007-01-01 DISSERTATION
Film i undervisningen - fest eller pest? : Ett elevperspektiv
726 Larsson, Tobias; Katsaras, Michael 2008-11-07 THESIS
När alien blev gud? : en undersökning om andlighet och tron på utomjordiskt liv
727 Nilss?n, Lou?se 1998-01-01 THESIS
Kvinnoperspektiv på ledarskap : Sandvik AB
728 Forsgren, Ida 2006-06-29 THESIS
Construction and Evaluation of a Controlled Active Mass (CAM) : A new cooling system design for increased thermal comfort using low exergy sources
729 Ghahremanian, Shahriar; Janbakhsh, Setareh 2007-07-04 THESIS
Kvinnors upplevelser av att leva med gynekologisk cancer : - en litteraturstudie
730 Hedqvist, Marie; Fogelberg, Anna 2008-05-05 THESIS
Hur kan ledare motivera vardagsarbetet? : En fallstudie om Clas Ohlson
731 Aenehband, Pardis 2007-03-19 THESIS
Smärtskattning hos dementa
732 Thoresson, Jammis; Sandström, David 2008-03-25 THESIS
Hållbarhetsredovisning ur ett institutionellt perspektiv
733 Anadol, Fadime; Frost/Nylén, Ingela 2007-08-15 THESIS
International outsourcing in Swedish companies : How to keep key competencies in Swedish firms?
734 Wei, Xiaoding 2008-01-29 THESIS
En litteraturstudie om awareness under generell anestesi
735 Björne, Anna 2009-01-01 THESIS
Age and work motivation: : The view of older employees'
736 Kielerstajn, Robert 2008-06-09 THESIS
Organic labelled foodstuff on the Swedish market - KRAV’s work with segmentation, positioning, brand and credibility. : MBA-thesis in marketing
737 Wiktorin, Eva 2008-04-17 THESIS
Korrelerar startlereaktion med reaktionstid?
738 Dalvald, Momo 2008-02-12 THESIS
Mål & Mätning : Management by numbers vs. Management by empowerment
739 Rosén, Therése; Heimerlöv, Jenny 2008-02-14 THESIS
Sjuksköterskors trycksårsprevention och omvårdnad av patienter som utvecklat trycksår. : En litteraturstudie
740 Jonsson, Anna-Carin; Zeijlon, Anette 2008-10-20 THESIS
Attityder och värderingars betydelse för ExTes framgång
741 Larsson, Monica; Hedberg, Jessica 2008-09-16 THESIS
Sjuksköterskors arbetsmiljö inom slutenvård och äldreomsorg : En litteraturstudie
742 El Madani, Nadia 2008-01-16 THESIS
Närståendes skattningar av vårdkvaliteten på en intensivvårdsavdelning
743 Larsson, Maria 2009-01-01 THESIS
Förskollärares förhållningssätt till genus i barnböcker
744 Andersson, Emelie; Rämgård, Linda 2008-01-01 THESIS
Hur påverkas personalens arbetsglädje i ett förändringsarbete?
745 Knapp, anna; Kavallin-Eklund, Maria 2009-01-01 THESIS
Utvärdering av postoperativ noninvasiv ventilationmed Bi-level Positive Airway Pressure av obesapatienter som genomgår elektiv gastric bypasskirurgi
746 Areteg, Marcus 2009-01-01 THESIS
Comfort climate evaluation with thermal manikin methods and computer simulation models
747 Nilsson, Håkan O., PhD 2004-01-01 DISSERTATION
Vad kommer ett avskaffande av revisionsplikten att innebära?
748 Wiik, Therese; Myhrberg, Charlotte 2008-02-12 THESIS
Nedskrivningsprövning av Goodwill : Hur har de nederländska företagen efterlevt IAS 36 punkt 134?
749 Eriksson, Jenny; Enroth, Michaela 2008-06-10 THESIS
Arbetstillfredsställelse, trivsel och motivation till att fortsätta som lärare- Tre lärares berättelser
750 Eriksson, Sara; Jansson, Eleonor 2008-11-07 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.