Search Results

Showing 651 - 700 of 784 results for query Högskolan i Gävle < Previous1..78910111213141516Next >

Match Authors Date Type
Hållbar utveckling-en studie av små- och medelstora företag i Sverige
651 Wengelin, Annika; Anadol, Fadime; Frost/Nylén, Ingela; Wiberg, Sofie 2007-03-19 THESIS
Lika villkor på jobbet? : En studie om jämställdhet på Folksam
652 Karlsson, Gabriella; Wiberg, Lena 2008-02-04 THESIS
Behandlingsmetoder mot övervikt och fetma hos barn
653 Hansson, Hilda; Simonsson, Madeleine 2008-03-25 THESIS
Nutritionens betydelse för sårläkning : en litteraturstudie
654 Lundquist, Martin; Wohlin, Sofia 2008-03-25 THESIS
Smärtskattning vid bröstsmärta en kombinerad empirisk och litteraturstudie inom prehospital sjukvård
655 Skoog, Staffan; Johansson, Emmanuel 2008-03-31 THESIS
Revisorsyrket ett av de mest jämställda : varför så få kvinnor på topp?
656 Karlsson, Gabriella; Wiberg, Lena 2008-06-12 THESIS
Vårdpersonalens skattning av strukturell empowerment och arbetstillfredsställelse samt reliabilitetstestning av instrumentet CWEQ.???
657 Ed, Kristina; Faller, Stina 2008-10-20 THESIS
Swedbank versus Rabobank : A Comparison of The Services Marketing Mix
658 van der Deijl, Wesley 2008-09-16 THESIS
Hur ska stora respektive små mäklarbyråer positionera sig vid en lagändring gällande kringtjänster?
659 Eriksson, Johanna; Holmgren, Kim 2008-04-02 THESIS
Det sociala ansvaret hos Coop-Konsum
660 Andersson, Therese; Knutson-Ek, Christian 2008-11-03 THESIS
The Insider and Outsider Perspective : Clinical importance of agreement between patients and nurses in cancer care concerning patients’ emotional distress, coping resources and quality of life
661 Mårtensson, Gunilla 2009-01-01 DISSERTATION
A Comparative Study of the Social Welfare Provided by Three Christian Churches in Accra, Ghana
662 Lidzén, Linda 2008-04-17 THESIS
Människors upplevelser av att leva med typ 2 diabetes
663 Gizachew, Sirgut 2008-05-13 THESIS
Revision i småföretag : Ett nödvändigt ont?
664 Sjöberg, Diana; Ek, Jenny 2008-06-25 THESIS
Det är ju samma arbete fast annorlunda : marknadsmekanismers inverkan på hemtjänstpersonalens arbetssituation
665 Holgersson, Ann-sophie; Israelson, Maria 2009-01-01 THESIS
Vårdpersonalens följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler på särskilda boenden : En observationsstudie
666 Forsberg, Laila; Kron, Kristina 2008-10-13 THESIS
Towards an Understanding of Management Style Differences between China and Sweden : Based on impressions from 5 Chinese R&D employees in Sweden
667 Guo, Wanli; Li, Zhen 2009-01-01 THESIS
Emerging Markets : a Case Study on Foreign Market Entry in Laos; MBA-thesis in marketing
668 Lindh, Petter 2009-01-01 THESIS
Transkulturell omvårdnad
669 Gavanlooi, Sima 2008-01-16 THESIS
Livskvalitet hos stomiopererade patienter : En litteraturstudie
670 Gillström, Sara; Ekbo, Sofie 2008-01-17 THESIS
Vilka kunskaper om smärta beskriver litteraturen att sjuksköterskor har : En litteraturstudie
671 Andersson, Sara; Pahlbäck, Ann - 2008-04-14 THESIS
Livskvalitet hos patienter med Diabetes typ 2 : en litteraturstudie
672 Zettlin, Anna; Enberg, Anneli 2008-05-27 THESIS
Post-Correction of Analog to Digital Converters
673 Gong, Pu; Guo, Hua 2008-11-07 THESIS
Study of The Electrical Properties of Pacemaker Leads
674 Mengistu, Jomo 2008-01-01 THESIS
Trading Oil Futures
675 He, Qiao 2008-06-23 THESIS
Evaluatin Strategy for Candidates drug and implementation to product D : MBA-thesis in marketing
676 Ansari, Akbar 2008-09-16 THESIS
Analysis of internal communication : case study Sandvik SMT Market Service
677 Kovac, Senad; Holmgren, Mikael 2008-10-09 THESIS
 Visualisering av multidimensionella data med hjälp av parallella koordinater
678 Bergsten, Marcus 2009-01-01 THESIS
Musculoskeletal pain, memory, and aging : Cross-sectional and longitudinal findings
679 Söderfjell, Stefan 2005-01-01 DISSERTATION
Musculoskeletal pain, memory, and aging :Cross-sectional and longitudinal findings
680 Söderfjell, Stefan, PhD 2005-01-01 DISSERTATION
Det är varmt och skitigt men innerst inne trivs vi : En kulturstudie i ett industriföretag
681 Hellmer, Ida 2008-06-25 THESIS
Multidimensional Measurements on RF Power Amplifiers
682 Condo Neira, Edith Graciela 2008-11-07 THESIS
Strategies Used By Logistics Firms To Minimize Costs And Maximize Services
683 EBI-NDIE, KENNETH 2009-01-01 THESIS
Emerging opportunities in the Vietnamese Electronic Road Toll market for Company X   
684 Ferdinand, Andreas 2009-01-01 THESIS
Val av Tjänsteföretag : inriktning Bank och Försäkring
685 Dahlgren, Jonas 2009-01-01 THESIS
Social interaktion genom Alternativ Kompletterande Kommunikation och teckenspråk i förskolan
686 Gunnarsson, Ylva 2009-01-01 THESIS
Lönar sig Supply Chain Management för mindre företag?
687 Söderberg, Lennart 2009-01-01 THESIS
Environmental Management System and ISO 14001 for Nigeria Higher Education : a case study of Auchi Polytechnic, Auchi
688 Iyalomhe, Felix 2009-01-01 THESIS
An English Language Textbook Study from a Gender Perspective
689 Tegelström, Liv 2009-01-01 THESIS
Hot och möjligheter vid expandering - en studie av småföretagare i Gävleborg
690 Rådström, Mikaela; Edorsson, Emma 2007-08-23 THESIS
GeoSherik : An interactive mapping portal for schools in Bhutan (Prototype)
691 Penjor, Tshering 2008-01-29 THESIS
Livskvalitet och rehabilitering för män och kvinnor med diagnostiserad hjärtsjukdom : en litteraturstudie
692 Palomaa, Riikka; Öberg, Linda 2008-04-07 THESIS
Musculoskeletal Pain among Health Care Staff : Riskfactors for Pain, Disability and Sick leave
693 Nilsson, Annika 2008-01-01 DISSERTATION
Urban Wind Power : Installation of an Urban Wind Power turbine in Polhemsskolan in Gävle
694 Dosset, Pablo 2008-10-17 THESIS
Comparative Study of Different Excitation Techniques for Microstrip-like Structures over an Infinite Perfect Electric Conductor Plane
695 Jamaly, Nima 2008-02-14 THESIS
Kvinnors motivation och copingstrategier på väg ut ur drogmissbruk
696 Andersson, Annica 2008-06-13 THESIS
Viral Marketing : How does the individual view a viral marketing message and what makes him or her pass it along?
697 Qvist, Olof; Berggren, Julia 2008-09-16 THESIS
Musikens inverkan på personer med demenssjukdom : -en litteraturstudie
698 Kjettselberg, Madelene; Qvarnström, Anna 2008-10-27 THESIS
Fastighetsmäklare - mycket slit och dåliga villkor?
699 Grandin, Sara; Pettersson, Anna 2008-06-13 THESIS
Implications of Nursing Station Design on Nurses's Psychosocial Health and Work Behavior
700 Morelli, Agneta 2008-01-28 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.