Search Results

Showing 601 - 650 of 784 results for query Högskolan i Gävle < Previous1..78910111213141516Next >

Match Authors Date Type
Innovation and Design Processes in Small Established Companies
601 Löfqvist, Lars 2009-01-01 THESIS
Nya spelregler för allmännyttan : Betydelsen av strategiskt arbete i en föränderlig miljö
602 Holmgren, Johan 2007-08-23 THESIS
Islamists Concerned at ”Americanisation of Education” in Kuwait : Background, Argument and Possible Reasons
603 Letsa, Adelaide 2004-01-01 THESIS
Nyckeltal : En översyn av vilka nyckeltal som används i praktiken
604 Pettersson, Sandra; Bergendahl, Ian 2008-06-12 THESIS
Human muscle spindles : complex morphology and structural organisation
605 Liu, Jing-Xia 2004-01-01 DISSERTATION
Interna kontroller : Vad har internrevisor för roll och arbetsuppgifter på företagen?
606 Darmanian Thörner, Susanna; Yohannes, Magda 2008-06-10 THESIS
CSR : Företags kommunikation av ansvar CSR : Companies communicating their responsibility
607 Mohamad, Fatima; Calissendorff, Emelie 2009-01-01 THESIS
Företagskriser i hotellbranschen : en kvalitativ studie med utgångspunkt i aktörsynsättet
608 Thorgren, Elsa; Nicolaisen, Johanna 2008-02-14 THESIS
China Strategy for ESP Wire : A study of the Chinese market from Sandvik's perspective
609 Eriksson Enquist, Joel 2008-01-01 THESIS
Utvärdering av fältdatorer för geodetisk mätning
610 Bring, Kristina 2007-06-18 THESIS
Entreprenörers motiverande och påverkande krafter till att starta eget
611 Henriksson, Isabelle; Mäki, Jenny 2007-07-11 THESIS
Upplevelser och copingstrategier hos föräldrar och syskon till barn med cancer
612 Strid, Birgitta; Röe, Anna 2008-10-13 THESIS
Sjuksköterskors upplevelser av följsamhet gentemot de riktlinjer som finns om skyddskläder : En intervjustudie
613 Törnqvist, Katarina 2008-02-07 THESIS
Flervåningshus i trä : Fasadutformning med hänsyn till brand
614 Waldenström, Caroline 2008-09-25 THESIS
Nedskrivningsprövning av Goodwill - En kvantitativ
615 Hugg, Maria; Wahlström, Jenny 2007-08-23 THESIS
Animering i Maya med Wii Remote
616 Henriksson, Christofer 2009-01-01 THESIS
Offering of support services : threat or opportunity for the estate agency branch?
617 Ravell, Sara 2007-07-04 THESIS
Model-based pre-distortion for Signal Generators
618 Luque, Carolina 2007-11-16 THESIS
Äldre personer och sömn : Omständigheter som påverkar äldre personers sömn : En litteraturstudie
619 Hellzén, Jenny; Backman, Linda 2008-01-16 THESIS
Tillfällen då hemodialyspatienter anser det vara svårast att undvika vätskeintag : En empirisk studie
620 Pollmeyer, Mikaela; Lindberg, Efva 2008-03-25 THESIS
Effekter och upplevelser av aromaterapi, taktilmassage och akupunktur inom palliativ omvårdnad
621 Lindqvist, Petra; Falkerhorn, Suzanne 2008-03-31 THESIS
Är mormonrörelsen en religiös sekt? : en analys utifrån sektteorier om mormonernas organisation och tro
622 Nyberg, Linda 2008-06-18 THESIS
Avvikande metodik kring problembostadsområde
623 Bäckström, Andreas 2008-04-22 THESIS
Dialyspatienters sätt att hantera information vid stressfyllda situationer – överensstämmelse mellan resultat från två mätinstrument
624 Norgren, Petra; Modd, Camilla 2008-10-08 THESIS
Impact of Direct Marketing Actions by a Component Supplier on Sales and Ingredient Product Perception: Exploration within the Bicycle Industry : MBA-thesis in marketing
625 Popovic, Igor 2009-01-01 THESIS
Individual differences in susceptibility to the effects of speech on reading comprehension
626 Halin, Niklas 2009-01-01 THESIS
How do we understand the effective ways to do business with China?
627 Liu, Jing 2009-01-01 THESIS
How Swedish companies operating in Southeast Asia overcome trade obstacles
628 Hagström, Karl; Stengard, Annika 2008-02-12 THESIS
Bemötande av barn vars föräldrar är döende eller har avlidit. En litteraturstudie
629 Löf, Kristina; Johnsson, Camilla 2008-03-10 THESIS
Familjelycka? : En litteraturstudie om föräldrars upplevelser av Postnatal depression.
630 Eriksson, Terja; Larshans, Madelene 2008-11-03 THESIS
Many-Sorted Implicative Conceptual Systems
631 Odelstad, Jan, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
''Design of RF Front End for Multi-Band Multi-System GNSS Receiver''
632 Hossain, Md.Maruf 2008-02-08 THESIS
DistroFS: En lösning för distribuerad lagring av filer
633 Hansen, Peter; Norell, Olov 2007-08-15 THESIS
How important is an employee structure with mixed genders in an accounting firm? : Comparing two different accounting firms in two different countries.
634 von Wachenfeldt, Therese 2009-01-01 THESIS
Återgivning av ordlistor presenterade med alternerande röster: En jämförelse mellan två återgivningsinstruktioner
635 Enhorn, Cina 2008-06-16 THESIS
Framgångsfaktorer och hinder med Lean produktion i Kina
636 Lövström, Sandra; Eriksson, Malin 2008-10-28 THESIS
Sodium bicarbonate ingestion increases pH in blood but does not attenuate exercise induced arterial hypoxemia or enhance performance
637 Westergren, Jens 2008-04-04 THESIS
Individuell lönesättning för enhetschefer
638 Ericson Holm, Marie; MacDonald, Katarina 2008-01-01 THESIS
Jämförelse av företagens upplysningar enligt IAS 36 mellan år 2005 och 2006.
639 Sjögren, Magnus; Ryhn, Erik 2008-06-25 THESIS
Energy flow survey of Ljusdals municipality
640 Fredlund, Thomas; Shoshtari, Salahedin 2008-03-04 THESIS
Improving the awareness in Finland of Zambia's diverse tourism attractions
641 Mulenga, Christopher; Mukuka, Emmanuel 2007-08-19 THESIS
SEMI : Ett projekt med syfte att presentera en ny lösning till katastrofbostäder
642 Freij, Karin 2008-06-23 THESIS
Bolagskoden inspiration för idrottsföreningars förtroendearbete?
643 Tärnblom, Susanne; Lindman, Britta 2006-06-28 THESIS
Writing a screenplay : A study in crafting quality stories for movies and television
644 Stånggren, Mikael 2007-10-15 THESIS
Mötet mellan misshandlade kvinnor och vårdpersonal : En litteraturstudie
645 Jonasson, Carolina; Staaf, Jennie 2008-01-09 THESIS
Human muscle spindles :complex morphology and structural organisation
646 Liu, Jing-Xia, PhD 2004-01-01 DISSERTATION
Lär man sig något på HiG? : Tidigare ekonomstudenter berättar
647 Blom, Katarina; Björk, Jennie 2007-05-25 THESIS
Hur skulle potentiella bostadssäljare välja fastighetsmäklare?
648 Chen Lindström, Cherry 2007-08-15 THESIS
Dynamic hair effects
649 Aktan, Mikael 2007-08-17 THESIS
Sjuksköterskans hantering av daglig stress i arbetet - en litteraturstudie
650 Jansson, Jenny; Hagos, Rora 2008-03-25 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.