Search Results

Showing 551 - 600 of 784 results for query Högskolan i Gävle < Previous1..78910111213141516Next >

Match Authors Date Type
Faktorer som patienter, anhöriga och sjuksköterskor anser viktiga i den palliativa vården i hemmet
551 Bjurs, Elisabet 2008-01-09 THESIS
552 Andersson, Mikaela; Javidi, Hamid 2008-09-16 THESIS
Mjuk massage för personer med demens : personal och patienters perspektiv
553 Öhrn, Sandra; Steinmark, Heidie 2008-10-20 THESIS
Hur påverkar kulturella skillnader mellan Sverige och Kina organisationens arbetssätt? : En fallstudie på Sandvik AB
554 Karlsson, Johan; Byman, Erik 2008-07-01 THESIS
Positionering för överlevnad? : - en kvalitativ studie om nystartade företags arbete med sin positionering
555 Björk, Linnea; Andersson, Kerstin 2007-06-18 THESIS
Vad är trygghet för äldre i boendet? : En studie kring hur Gavlegårdarna kan utveckla och förbättra sitt Tryggbo koncept.
556 Engman, Elin; Sälg, Kristina 2008-09-16 THESIS
Measurement Techniques for Characterization of Power Amplifiers
557 Wisell, David 2007-01-01 DISSERTATION
Measurement Techniques for Characterization of Power Amplifiers
558 Wisell, David, PhD 2007-01-01 DISSERTATION
Sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld samt deras arbetssituation inom psykiatrisk vård.
559 Helander, Linnea; Schröder, Marina 2008-01-01 THESIS
Gaining Competitive Advantage through Customer Satisfaction, Trust and Confidence in Consideration of the Influence of Green Marketing
560 Landua, Ina 2008-06-25 THESIS
Life performance assessment methodologies for combined solar energy technologies :a case study on system parts in Nordic climates
561 Stojanovic, Bojan 2007-01-01 THESIS
Project Becoming and Knowing Trajectories. : An Epistemological Perspective on Human and Nonhuman Project Making.
562 Niss, Camilla 2009-01-01 DISSERTATION
Project Becoming and Knowing Trajectories. :An Epistemological Perspective on Human and Nonhuman Project Making.
563 Niss, Camilla, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Att leva som barn till förälder med psykisk sjukdom
564 Alm, Lena; Sjöström, Anneli 2008-03-25 THESIS
Wallpaper drying solutions : Feasibility study of a low temperature drying process
565 Gil, Arnaud; Raffier, Alex 2008-10-16 THESIS
Determining bumpiness and inclination of surfaces with geodetic methods
566 Brodin, Jennie; Konbul, Yunus 2009-01-01 THESIS
Attityder till genetiskt föräldrarskap hos heterosexuella par som ska genomgå ägg- eller spermiedonation i Sverige
567 Svanström, Christina; Johansson, Kristin 2008-10-13 THESIS
Jakten på det perfekta ledarskapet
568 Frick, Anna; Milton, Matilda 2007-03-19 THESIS
Rökvanor hos patienter med genomgången hjärtinfarkt : En litteraturstudie
569 Nilsson, Ann-Marie; Säfström, Jonas 2008-03-25 THESIS
Förenklad revision av mikroföretag? : En kvalitativ studie sedd ur fyra revisorers perspektiv
570 Carlsson, Camilla; Jonsson, Linnea 2008-04-09 THESIS
Den pedagogiska skolmiljön – en trygg miljö? : Undersökning av säkerheten vid två högstadium
571 Norgren, Karin 2008-11-13 THESIS
Managing a Credit Portfolio : A pilot study for Sandvik AB
572 Hadziefendic, Adnan; Ullakko-Haaraoja, Kristian 2009-01-01 THESIS
Wind power in China
573 Zhou, Yun; Wang, Quanfeng 2009-01-01 THESIS
Ecology and Evolution of Resistance to Herbivory :Trichome Production in Arabidopsis lyrata
574 Løe, Geir, PhD 2006-01-01 DISSERTATION
Ecology and Evolution of Resistance to Herbivory : Trichome Production in Arabidopsis lyrata
575 Løe, Geir 2006-01-01 DISSERTATION
Optimization of Antenna Pair for Diversity Gain
576 Yousaf, Irfan Mehmood 2008-10-07 THESIS
An approach for representing complex 3D objects in GIS applied to 3D properties
577 Ekberg, Fredrik 2007-06-20 THESIS
Innebörden av samarbetet mellan bank och försäkringsbolag
578 Bohari, Firdaus 2007-10-26 THESIS
Explaining the Difference on CI Behavior in HK and Sweden by using Hofstede’s Culture Theory
579 Guo, Wanli 2008-10-14 THESIS
Nutritionens betydelse för utveckling och behandling av trycksår - en litteraturstudie
580 Sved, Ann-Christine; Eriksson, Helena 2008-10-20 THESIS
Tonåringars upplevelse av livskvalitet : En beskrivande och jämförande studie
581 Bengtsson, Josefin; Hellman, Malin 2008-11-06 THESIS
Utfackningsvägg i fältfabrik : en studie av arbetsmiljö och enhetstider
582 Larsson, Mattias 2009-01-01 THESIS
Adding value to business performance through cost benefit analyses of information security investments : MBA-thesis in marketing
583 Cardholm, Lucas 2007-12-18 THESIS
Networked products create new business opportunities : MBA thesis in marketing
584 Gustafsson, Anders 2007-12-10 THESIS
The district Heating in China
585 Lieyuan, Chen; Jing, Liang 2009-01-01 THESIS
Services marketing in a cross cultural environment : the case of Brazil
586 Hachmeister, Philip; Satrio, Andrian 2009-01-01 THESIS
Svängningar på bostadshyresmarknaden-en studie av hur kommuner arbetar med höga vakanser
587 Grehn, Anna-Lena; Nordlund, Katrin 2007-10-02 THESIS
Fastighetsmäklare - Ett mynt med två sidor
588 Fallqvist, Sofie; Karlson, Desirée 2008-09-16 THESIS
Improved Algorithms for Fast Shading and Lighting
589 Hast, Anders, PhD 2004-01-01 DISSERTATION
Improved Algorithms for Fast Shading and Lighting
590 Hast, Anders 2004-01-01 DISSERTATION
Study of heat transfer and flow pattern in a multiphase fuel oil circular tank
591 Sancet, Aitor 2009-01-01 THESIS
Inre liv och yttre verklighet – en kommunikationsstudie av Habia Cable
592 Nordström, Carin 2008-03-03 THESIS
Investigation of Skew on Differential High Speed Links
593 Ji, Jie 2008-09-29 THESIS
LIVET EFTER EN HJÄRTINFARKT- en litteraturstudie gällande patienters behov av stöd
594 Eriksson, Ann-Christine; Eriksson, Kristina 2008-10-20 THESIS
Förskollärares förhållningssätt till den organiserade rörelselekens betydelse för barns kommunikativa lärande Preschool teachers conceptions of the organized physical play and its importance for young children’s communicative learning.
595 Granlund, Cecilia 2008-01-01 THESIS
Prestudy of potential business case for a new transmission regulation device aimed for the USA market
596 Lidstrom, Patric 2006-12-04 THESIS
Technological and economic evaluation of district cooling with absorption cooling systems in Gävle (Sweden)
597 SARASKETA ZABALA, ELIXABET 2009-01-01 THESIS
Experimental studies of spinal mechanisms associated with muscle fatigue
598 Kalezic, Ivana 2004-01-01 DISSERTATION
Experimental studies of spinal mechanisms associated with muscle fatigue
599 Kalezic, Ivana, PhD 2004-01-01 DISSERTATION
Mäklarna körs över : Vem är självsäljaren?
600 Ho, Jessica; Nilsson, Zung 2007-10-12 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.