Search Results

Showing 501 - 550 of 784 results for query Högskolan i Gävle < Previous1..6789101112131415..16Next >

Match Authors Date Type
Bygelstolpar : Kraft- och spänningsanalys av bygelstolpar tillhörande Bruks mobila hugg 805 CT
501 Blomqvist, Per 2009-01-01 THESIS
Distriktssköterskans upplevelser av att nattetid möta närstående till cancersjuka patienter som vårdas i hemmet.
502 Lind, Agnetha 2008-01-01 THESIS
Nya avskrivningsregler i IFRS - ger komponentavskrivning en mer rättvisande bild av periodisering av kostnader?
503 Skoglöv, Suzanne; Edlund, Anna 2007-01-03 THESIS
Varumärkesbyggnad : en studie av ABB i Storvik
504 Soppela, Toni 2007-05-22 THESIS
Fastighetsmäklaryrket: Att skära guld med täljkniv? - Vad motiverar fastighetsmäklaren i sin yrkesroll och hur ser dess chefer på motivation?
505 Larsson, Ida 2007-08-27 THESIS
Interorganizational relationships in project-based networks: Problems of Communication and Collaboration : MBA-thesis in marketing
506 Jakobsson, Lilia 2007-12-21 THESIS
Marketing Management in China : MBA thesis in marketing
507 Fonduca, Antonio 2007-11-02 THESIS
Ompositionering; en fallstudie av Norrvidden Fastigheter AB
508 Brandt, Robert; Karlsson, Peter 2008-09-16 THESIS
Radio Frequency Power Amplifiers :Behavioral Modeling, Parameter-Reduction, and Digital Predistortion
509 Isaksson, Magnus, PhD 2007-01-01 DISSERTATION
Presentation of the Namibia Zero Order Stations and Information Site for Directorate of Survey and Mapping
510 Haimene, Rachel N. 2007-12-18 THESIS
Varför mässor? Medverkar man bara för att? - En studie av Sandvik AB
511 Jonasson, Sara; Severin, Sara 2008-09-16 THESIS
Sjuksköterskors dokumentation av trycksår på en njurmedicinsk avdelning
512 Möller, Maja; Zetterberg, Jonna 2008-03-25 THESIS
Entreprenöriella skapelseberättelser : skisser från tidiga skeden i företags etableringsprocesser
513 Wängsäter, Olof 2007-07-04 THESIS
Generationsväxlingen – De gamla ska man ära, de unga ska man lära?
514 Ivarsson, Sandra 2008-06-30 THESIS
Generationsväxlingen : De gamla ska man ära, de unga ska man lära?
515 Ivarsson, Sandra 2008-03-31 THESIS
Effektiv projektledning med standardverktyg, Går det? : MBA-uppsats med inriktning elektroniska affärer Effective project management with standard software, is it possible? : MBA-thesis in e-Business
516 Wallström, Johan 2009-01-01 THESIS
Tecken på barnmisshandel samt sjuksköterskans upplevelser i samband med identifiering av barnmisshandel - en litteraturstudie
517 Nyman, Linda; Skogh, Caroline 2008-03-25 THESIS
Avsaknaden av relevanta motiv : en studie av fastighetsförvärv gjorda av privata fastighetsägare från kommunala bostadsföretag
518 Andersson, Susanne; Svensson, Jenny 2008-09-16 THESIS
Livskvalitet hos ungdomar En beskrivande och jämförande studie
519 Antonsson, Camilla; Kavallin, Kjerstin 2008-10-08 THESIS
Mäns och kvinnors skattning av oro och nedstämdhet, före och efter ett års hjärtrehabilitering : En empirisk kvasiexperimentell studie
520 Hedström, Katarina; Gunnarsson, Angelica 2008-10-08 THESIS
En studie om Svenska företag i Asien
521 Iggland, Anders 2008-06-10 THESIS
Multihop Concept in Cellular Systems
522 Rangineni, Kiran 2008-09-18 THESIS
The Power of social media when creating business networks : The Future Valley in Borlänge : MBA-thesis in marketing
523 Fors, Anneli 2008-10-23 THESIS
Gefle IF - lugna tråkiga Alfons
524 Kiruk, Songül; Wilson, Miriam 2007-06-20 THESIS
Psychophysiological reactions to experimental stress : relations to pain sensitivity, position sense and stress perception
525 Heiden, Marina 2006-01-01 DISSERTATION
Psychophysiological reactions to experimental stress :relations to pain sensitivity, position sense and stress perception
526 Heiden, Marina, PhD 2006-01-01 DISSERTATION
Konflikter och konflikthantering inom sjuksköterskeyrket : - en litteraturstudie
527 Dahlkvist, Eva 2008-01-31 THESIS
IT Track or People Track?
528 Risberg, Patrik 2007-01-03 THESIS
Företagsparker : För ökad konkurrenskraft?
529 Åkerlund, Jonas; Johansson, Henrik 2008-03-12 THESIS
Faktorer som påverkar framväxten av entreprenörskap
530 Wiklund, Malin; Lingman, Cathrin 2006-11-15 THESIS
Entrepreneurship in Pietermaritzburg, South Africa - A four year follow-up.
531 Karlsson, Karl 2006-12-04 THESIS
Patienternas upplevelse av prehospital vård vid Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) : Kvalitativ intervjustudie
532 Hedlund, Åke; Krång Persson, Maria 2008-01-09 THESIS
Sjuksköterskan inom kommunal äldreomsorg -en intervjustudie om yrkesval och yrkesroll
533 Krantz Johansson, Anneli; Mattsson, Tina 2008-01-28 THESIS
Low noise amplifier design for dense phased arrays
534 Mohammad, Afzal 2008-05-09 THESIS
Hjärt- och lungräddning eller inte - en etisk konflikt inom prehospital sjulvård
535 Hansson, Lars; Granqvist-Westling, Christina 2008-05-19 THESIS
Varför anlita Internetmäklare - enbart en prisfråga?
536 Nennefors, Veronica; Sjögren, Erica 2008-11-14 THESIS
Miljöredovisningar i pappersindustrin : En studie av syften och motiv
537 Durakovic, Valina 2006-12-14 THESIS
Från dokument till praktisk tillämpning : Hur upplevs miljöledningssystemet på Tyréns?
538 Moberg, Eira 2006-06-28 THESIS
Design and Characterization of RF-Power LDMOS Transistors
539 Bengtsson, Olof, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Design and Characterization of RF-Power LDMOS Transistors
540 Bengtsson, Olof 2008-01-01 DISSERTATION
Exploration of relationships from texts using self-organizing maps
541 Lu, Weiping 2007-05-29 THESIS
Policy styrning utan chef : En studie av Medarbetarpolicy och Mångfaldsplan i Skatteverket
542 Johansson, Fredrik 2008-04-02 THESIS
Change Management or continuous improvements : Planning a company to transform into a Lean Enterprise
543 Hurum, Jerry 2006-12-04 THESIS
Läget - allt och ingenting : En studie av hyressättning av kontorslokaler i Stockholm
544 Pettersson, My 2008-09-16 THESIS
Distriktssköterskors dokumentation i omvårdnadsjournal vid telefonrådgivning.
545 Johansson, Birgitta; Skoglund, Kerstin 2008-09-15 THESIS
Sällskapsdjurens inverkan på äldre människors hälsa och välbefinnande : En litteraturstudie
546 Sundberg, Maria; Prim, Karin 2008-01-09 THESIS
ON DVB-H RADIO FREQUENCY PLANNING: : ADJUSTMENT OF A PROPAGATION MODEL THROUGH MEASUREMENT CAMPAIGN RESULTS
547 Roig, Gema 2008-05-16 THESIS
Sjuksköterskors kunskap om smärta och smärtbehandling : En enkätstudie
548 Dragon, Anna; Nilsson, Ulrika 2008-01-16 THESIS
Småföretagares attityder till tillväxt
549 Olsson, Anna 2007-01-03 THESIS
Video-Based 3D Textures
550 Mustafa, Mohammad 2007-07-06 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.