Search Results

Showing 451 - 500 of 784 results for query Högskolan i Gävle < Previous1..567891011121314..16Next >

Match Authors Date Type
Förändringsarbete inom socialförvaltningen
451 Persson, Berit 2007-02-06 THESIS
Barfotamarknadsföring
452 Glazkova, Larisa 2008-06-25 THESIS
Skolsköterskors roll i arbetet med överviktiga barn i låg- och mellanstadiet
453 Ekström, Johanna; Karttunen, Marie 2008-01-09 THESIS
Hemtjänstpersonalens upplevelser av att vårda patienter i livet slutskede
454 Tegelberg, Maria; Hägglund, Elenor 2008-01-09 THESIS
"Jag Liksom står väl på mig" : - en studie om sex personer med funktionsnedsättningar och deras upplevelser av bemötande i kontakten med handläggaren inom den offentliga sektorn.
455 Örnehag, Andreas; Wikström, Annika 2009-01-01 THESIS
Hälsingegårdar : skrock, vidskepelse och folktro i Norrala socken
456 Lantz, Sandra 2008-04-15 THESIS
Värdering av fastigheter i allmännyttiga bostadsföretag : Uppsats inom magisterprogram med ämnesbredd med inriktning mot fastighetsförmedling
457 Carlsson, Claes Göran 2008-05-28 THESIS
Att motivera och inspirera till utvecklingsarbete med hjälp av goda exempel
458 Sundman, Maria 2008-01-17 THESIS
Kunskaper om Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus (MRSA) och hygienrutiner hos sjuksköterskestuderande i termin sex.
459 Vängborg, Helena; Östergrens, Carina 2008-10-08 THESIS
Hur sjuksköterskor kan förebygga och lindra i samband med smärtsamma procedurer hos barn - en litteraturstudie
460 Larsson, Mari-Anne; Schmidt, Eva-Lena 2008-01-09 THESIS
Receiver Performance Simulation : System Verification for GSM Receiver
461 Yuan, Shuai; Haddad, Marc Antony 2008-09-18 THESIS
Plugg för brevinkast
462 Stenvi, Linus 2008-05-15 THESIS
On The Market For Successful Uptake of Mobile Social Software
463 Moreno Torres, Karina 2008-11-03 THESIS
Möjligheter till effektivare lagerstyrning :  på Eco Log Sweden AB
464 Ohlsson, Olof 2009-01-01 THESIS
Reducering av mellanhänder i bostadsmäklarbranschen – en bra idé? : MBA-uppsats i elektroniska affärer
465 Ahlinder, John; Fridman, Jonas 2008-04-22 THESIS
Kvinnors och mäns motiv och ambivalens till att donera ägg och spermier i Sverige
466 Sköld, Rita; Sporrong, Camilla 2008-10-13 THESIS
Kvinnor som brandmän : En studie om jämställdhet på Gästrike Räddningstjänst
467 Blom, Katarina; Björk, Jennie 2008-04-22 THESIS
Miljöpåverkansstudie av Eco House : Tillämpning av Svanenmärkning och Miljöklassning
468 Lindahl, Elin; Fossenstrand, Johanna 2008-10-09 THESIS
Vilket mervärde ger det svenska ursprunget en produkt på den australiensiska marknaden?
469 Karlsson, Karl 2006-11-06 THESIS
3D-visualization of fairway margins, vessel hull versus depth data
470 Genel, Kerim; Andersson, Jörgen 2007-11-22 THESIS
Karriärvägar efter en examen i psykologi vid Gävle Högskola
471 BOSTRÖM, Pauline 2009-01-01 THESIS
The Motion Capture Pipeline
472 Holmboe, Dennis 2008-06-19 THESIS
School bus routing and scheduling using GIS
473 Nayati, Mohammed Abdul 2008-05-23 THESIS
Trenden för outsourcing samt faktorer som påverkar valet av outsourcing i fastighetsförvaltning
474 Wik, Johanna; Hedström, Karin 2008-11-03 THESIS
Från traditionell kontroll till modern självdisciplin
475 Birgersson, Marina 2006-11-15 THESIS
Leksands IF : Från amatörism till upplevelseindustri
476 Fagrell, Mikael; Bergström, Anders 2008-06-25 THESIS
Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt - allmännyttans motiv
477 Forsberg, Linda; Götesdotter, Maria 2008-06-25 THESIS
Ledarskap på Åland : - en kvinno-mansdominerad arbetsplats
478 Öhman, Malin 2008-05-05 THESIS
India is a secular state : a study of how teachers at Jiva Public School integrate religious education in their subjects
479 Edberg, Mikaela 2008-05-10 THESIS
Sjuksköterskors tankar kring organdonation : En litteraturstudie
480 Hällerstål, Sara; Bendelin, Hanna 2008-06-23 THESIS
Könsskillnader i gymnasieungdomars möjlighet att koncentrera sig på skolarbetet vid psykosomatiska symptom
481 Lundmark, Malin; Klingberg, Maria 2008-11-13 THESIS
En gemensam fiende? : -En jämförande studie om olika staters syn på terrorism
482 Rönnlund, Fredrik 2009-01-01 THESIS
WEB GIS APPLICATION IN LOCAL GOVERNMENT: MUNICIPALITY OF GÄVLE CASE STUDY
483 Tereshenkov, Alexey 2009-01-01 THESIS
Evaluation of a Microwave Sensor for Powder Process Control
484 Ning, Tong 2008-09-18 THESIS
Barns rätt och behov av kunskap om sitt ursprung. Attityder hos par som tar emot donerade ägg eller spermier samt de som donerar.
485 Ahlgren, Linda; Hedlund-Ekström, Annika 2008-10-08 THESIS
Timmerhusets historia och framtid : En studie av timmerhusets energianvändning
486 Ädling, Anna 2008-10-17 THESIS
Strategisk karta som styrhjälpmedel : Möjligheter och begränsningar
487 Unborg, Marianne 2007-08-06 THESIS
BESLUTSDILEMMAN – EN STUDIE AV TVÅ MYNDIGHETERS IT-INVESTERINGAR
488 Eriksson, Mikael 2007-01-23 THESIS
The Importance of Storytelling in Today's Business : A case study
489 Erkas, Eivor; Baron, Jennifer 2007-08-19 THESIS
Visualization of Air Flow, Temperature and Concentration Indoors : Whole-field measuring methods and CFD
490 Cehlin, Mathias 2006-01-01 DISSERTATION
Visualization of Air Flow, Temperature and Concentration Indoors :Whole-field measuring methods and CFD
491 Cehlin, Mathias, PhD 2006-01-01 DISSERTATION
Inspiration till att utveckla och förbättra kvaliteten på kommunala årsredovisningar
492 Unborg, Marianne; Olsson Kalmering, Anna 2006-11-08 THESIS
Expansionens utmaningar : en jämförande studie inom projekt- och byggledningsbranschen
493 Axelsson, Cecilia; Hammarstedt, Anna 2008-10-16 THESIS
Scorecard use and Strategic Alignment in Non-Profit Organizations :  a case study of UNICEF Supply Division
494 Ors, Markus 2009-01-01 THESIS
Kost- och motionsvanors betydelse vid Diabetes Mellitus : En litteraturstudie
495 Södergren, Frida 2008-09-15 THESIS
Internationalization - Case Study of Polarn O. Pyret
496 Jonsson, Frida 2008-09-16 THESIS
Design of Microstrip Patch Antenna on Liquid Crystal Polymer (LCP) for Applications at 70GHz
497 Khan, Jahanzeb 2008-11-07 THESIS
Alternatives to the replacement of an electrical heating system
498 Schumm, Robert; Maier, Christoph 2008-10-17 THESIS
Investeringsbeslut i kommunala verksamheter
499 Filipovic, Samir 2007-05-14 THESIS
Internet Banking in Sweden: An Exploratory study on its Symbiotic Benefits : MBA thesis in marketing
500 Okhiria, Solomon 2007-11-02 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.