Search Results

Showing 101 - 150 of 809 results for query Göteborgs universitet < Previous12345678910..17Next >

Match Authors Date Type
A Perspective Theory of Music Perception and Emotion
101 Vickhoff, Björn, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
En longitudinell studie av 10-12-åringars förståelse av materiens förändringar
102 Eskilsson, Olle, PhD 2001-01-01 DISSERTATION
Die Funktion der Bibel in Brechts Parabelstück Der gute Mensch von Sezuan und in zwei seiner Vorlagen
103 Siljeholm, Olof, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Proximity Matters? Geographical aspects of changing strategies in automotive subcontracting relationships:the case of domestic suppliers to Volvo Troslanda assembly plant.
104 Larsson, Anders, PhD 1999-01-01 DISSERTATION
Musik som handling. Verkanalys, interpretation och musikalisk gestaltning. Med ett studium av Anders Eliassons Quartetto d'Archi
105 Tykesson, Anders, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Systematics of Grania (Clitellata: Enchytraeidae), an interstitial annelid taxon
106 De Wit, Pierre, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
After the 1995 Swedish Mental Health Care Reform- A follow-up study of a group of several mentally ill
107 Arvidsson, Hans, PhD 2004-01-01 DISSERTATION
Lärares lärande om elever - en sociologisk studie om yrkespraktik
108 Ranagården, Lisbeth, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Osteoporosis in SLE
109 Almehed, Katarina, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
A Non-Stationary perspective on the European and Swedish Business Cycle
110 Holm, Louise, PhD 2007-01-01 DISSERTATION
On the Political Economy of Municipality Break-Ups
111 Brink, Anna, PhD 2003-01-01 DISSERTATION
Phylogenetic and phyloclimatic inference of the evolution of Potentilleae (Rosaseae)
112 Töpel, Mats H., PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Customizing UML with Stereotypes
113 Staron, Miroslaw 2003-01-01 THESIS
Before the "European Miracles". Four Essays on Swedish Preconditions for Conquest, Growth, andVoice
114 Emilsson, Erik Örjan, PhD 2005-01-01 DISSERTATION
Essays on Purchasing Power Parity, Real Exchange Rate, and Optimum Currency Areas
115 Kalinda Mkenda, Beatrice, PhD 2000-01-01 DISSERTATION
Old Testament Apocryphal Images in European Art
116 Philpot, Elizabeth, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Om livets kontinuitet. Undervisning och lärande om växters och djurs livscykler - en fallstudie i årskurs 5
117 Nyberg, Eva, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Freden, friköpen och järnplogarna. Drivkrafter och förändringsprocesser under den agrara revolutionen i Halland 1700 - 1900
118 Wiking-Faria, Pablo, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Demokrati på delegation. Lokaliseringen av det svenska kärnavfallet
119 Johansson, Hanna Sofia, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Hållbarhetens mänskliga byggstenar - om betydelsen av engagerade tjänstemän i det lokala miljömålsarbetet
120 Bartholdsson, Kerstin, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Under the same shade - Popular perceptions of political change and the challenges of consolidating multiparty democracy in Tanzania
121 Ruotsalainen, Petri, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Konsten att skapa pengar. Aktiebolagens genombrott och finansiell modernisering kring sekelskiftet 1900
122 Broberg, Oskar, PhD 2006-01-01 DISSERTATION
Vagabond MC. Gemenskap, manlighet och marginalitet. En studie av en västsvensk bikerklubb.
123 Grundvall, Stig, PhD 2005-01-01 DISSERTATION
Can a consequentialist be a real friend? (Who cares?)
124 Lif, Jan, PhD 2003-01-01 DISSERTATION
Flip Zooming
125 Björk, Staffan, PhD 2000-01-01 DISSERTATION
Self-perceived Psychological Health and Vascular Changes in Childhood
126 Osika, Walter, PhD 2007-01-01 DISSERTATION
Skolans mötespraktik - en studie om skolutveckling genom yrkesverksammas förståelse
127 Olin, Anette, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Computer-Assisted Diagnosis for the Interpretation of Bone Scintigraphy. A new approach to improve diagnostic accuracy.
128 Sadik, May, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
In conversation with the Kolam practice: Auspiciousness and artistic experiences among Women in Tamilnadu, South India
129 Laine, Anna, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
The Triumph of Technology Over Politics? : Reconstructing Television Systems: The Example of Sweden
130 Ewertsson, Lena 2001-01-01 DISSERTATION
The Triumph of Technology Over Politics? :Reconstructing Television Systems: The Example of Sweden
131 Ewertsson, Lena, PhD 2001-01-01 DISSERTATION
Therapists and their patients: Similarities and differences in attitudes between four psychotherapy orientations in Sweden
132 Larsson, Billy, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
The Evolution of a New(s) Genre
133 Ihlström, Carina; Ihlström Eriksson, Carina, PhD 2004-01-01 DISSERTATION
The Evolution of a New(s) Genre
134 Ihlström, Carina; Ihlström Eriksson, Carina, PhD 2004-01-01 DISSERTATION
Kropp, varande och mening i ett sjukgymnastiskt perspektiv
135 Rosberg, Susanne, PhD 2000-01-01 DISSERTATION
Designing the new intranet
136 Stenmark, Dick, PhD 2002-01-01 DISSERTATION
Mellan producent och konsument : Köpmän, kommissionärer och krediter i det tidiga 1800-talets Hälsingland
137 Brismark, Anna 2008-01-01 DISSERTATION
Mellan producent och konsument :Köpmän, kommissionärer och krediter i det tidiga 1800-talets Hälsingland
138 Brismark, Anna, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Human Resource Disclosures
139 Rimmel, Gunnar, PhD 2003-01-01 DISSERTATION
Äldre patienters, närståendes och läkares erfarenheter av mötet dem emellan - En studie inom sjukhusvård med ett sociokulturellt perspektiv
140 Pennbrant, Sandra, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Företags ansvar/Marknadens retorik. En analys av företags strategiska kommunikationsarbete
141 Fredriksson, Magnus, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Targeted Abeta proteomics - A tool to study the pathogenesis of Alzheimer’s disease
142 Portelius, Erik, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
The acute osteoporotic vertebral compression fracture. Its natural course and characteristics.
143 Suzuki, Nobuyuki, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Four Essays on the Measurement of Productive Efficiency
144 Edvardsen, Dag Fjeld, PhD 2004-01-01 DISSERTATION
On the use of genomics to asses environmental risks of pharmaceuticals
145 Gunnarsson, Lina-Maria, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Bilden av psykiatriområdet. Nyhetsrapporteringen i Rapport 1980-2006
146 Magnusson, Ann-Sofie, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
En fråga om frågor : hur lärares frågor i klassrummet gör det möjligt att få reda på elevernas sätt att förstå det som undervisningen behandlar i matematik och naturvetenskap
147 Emanuelsson, Jonas, PhD 2001-01-01 DISSERTATION
Yrkeskulturer i möte : läraren, fritidspedagogen och samverkan
148 Hansen, Monica, PhD 1999-01-01 DISSERTATION
Katastrofens öga. En studie av journalisters arbete på olycksplats // The Eye of the Disaster - A Study of Journalists' Work at Accident Scenes and Disaster Sites
149 Englund, Liselotte, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Musiklärares val av undervisningsinnehåll. En studie om musikundervisning i ensemble och gehörs- och musiklära inom gymnasieskolan
150 Zimmerman Nilsson, Marie-Helene, PhD 2009-01-01 DISSERTATION

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.