Search Results

Showing 401 - 450 of 648 results for query Arizona State University West < Previous1..45678910111213Next >

Match Authors Date Type
Dokumentation av smärta hos äldre i omvårdnadjournalen
401 Pettersson, Ann-Charlotte; Thorell, Ingela 2003-01-01 THESIS
Media och dess inverkan : exponering av idealiserade könsroller och dess inverkan på unga människor
402 Hallberg, Jonas; Lönn, Ann-Sofe 2006-01-01 THESIS
Vuxna barn till missbrukare : tankar och upplevelser kring begreppet livskvalitet
403 Pettersson, Niclas 2006-01-01 THESIS
Att ta makten över sitt liv : tjejjourer, feminism, socialt arbete med utsatta tjejer
404 Cronqvist Olsson, Eva 2002-01-01 THESIS
Motivationsarbete på ett inackorderingshem för missbrukare
405 Eriksson, Elisabeth; Lundgren, Linda 2003-01-01 THESIS
Uppgradering av Visual Basic 6.0 applikation till programvaruplattformen .NET
406 Antonsson, Martin; Björklund, Daniel 2002-01-01 THESIS
Portabelt journalföringssystem i hemsjukvården
407 Johansson, Elin; Dimberg, Josefine 2006-01-01 THESIS
Sjuksköterskans undervisande funktion i det förebyggande arbetet med diabetespatienter : en litteraturstudie
408 Sandin, Elisabeth; Wallin, Elisabet 2006-01-01 THESIS
Patienters upplevelse av att leva med sjukdomen hypothyreos och deras behov av information och stöd
409 Edman, Kerstin; Åberg, Catarina 2002-01-01 THESIS
Barn på väg till familjehem : hur barnets perspektiv tas tillvara av socialsekreterare och behandlingspersonal
410 Magnusson, Malin; Oskarsson, Kathrin 2005-01-01 THESIS
Sjuksköterskans omvårdnadsfunktion i sambandet nutrition : sårläkning av kroniska sår
411 Freiholtz, Annika; Waern, Johanna 2003-01-01 THESIS
Att vara i den andres hem : en kvalitativ studie om vårdares upplevelser vid vård av döende människor i hemmet
412 Svanström, Katarina 2004-01-01 THESIS
Lärsituationens komplexitet för elever som upplever svårigheter i matematik : Rutiga Familjen i en ny lärmiljö
413 Nilsson, Ann 2009-01-01 THESIS
Software metrics : usability and evaluation of software quality
414 Jah, Muzamil 2008-01-01 THESIS
Komplementär behandling av cytostatikarelaterat illamående och kräkning : en litteraturstudie
415 Persson, Ingalill; Svensson, Annica 2003-01-01 THESIS
Gymnasieutbildning eller andra vägar : vad påverkar ungdomars val?
416 Karlsson, Lisa; Lindberg, Sofia 2004-01-01 THESIS
Ångest och Internet : en deskriptiv studie om Internet som informationskälla angående fenomenet ångest
417 Gustavsson, Majvor 2002-01-01 THESIS
Biometriska system och säkerhet i dagens IT-system
418 Dahlin, Birgitta 2002-01-01 THESIS
Stödsamtal : en grupp psykiatrisjuksköterskors beskrivningar av stödsamtalets innehåll
419 Benjaminsson, Ingela; Nicklasson, Anette 2002-01-01 THESIS
Live news broadcasting : credibility vs. entertainment
420 Andersson, Jan 2003-01-01 THESIS
Från kunskapfördelning till kompetensöverföring : arbetspraxis och modell i ett kunskapsföretag
421 Edvardsson, Monica; Fredriksson, Gunilla; Petralia, Carina 2004-01-01 THESIS
Unbiased news ? : news from the BBC and CNN on September 11, 2001
422 Berg, Ann-Christin 2003-01-01 THESIS
Pappersutskrift - en nödvändighet? : undersökning av skrivarteknik, utskriftsövervakning och utskriftsbeteende för Länsförsäkringar Göteborg- och Bohus län
423 Askerfors, Per; Karlsson, Robert 2003-01-01 THESIS
En kartläggning av det digitala kommunikationsbehovet mellan polska och svenska konstruktörer i ett multinationellt företag
424 Helgstedt, Camilla; Molander, Marlene; Planelid, Helene 2003-01-01 THESIS
Bröstcancer och sexualitet : patienters upplevelser och sjuksköterskans förhållningssätt
425 Axelsson, Viveka; Ström, Jenny 2006-01-01 THESIS
Ser sjuksköterskan barnet? : när föräldern lider av psykisk ohälsa. En intervjustudie
426 Isaksson, Nina; Saari, Leena 2008-01-01 THESIS
Systemintegration i praktiken : utveckling av ett offert- och kundhanteringssystem i ASP.NET
427 Ebbmar, Micael; Hedström, Jan-Åke 2003-01-01 THESIS
Att leva med endometrios : fem kvinnors berättelser
428 Frykvall, Marianne; Gezelius, Johanna; Lidfeldt, Marlén 2004-01-01 THESIS
Hälsofrämjande ledarskap : sex olika chefers perspektiv på hälsofrämjande ledarskap
429 Språng, Martin 2004-01-01 THESIS
Om användbarhet på NU-sjukvårdens webbplats
430 Aminshahidi, Mahnoush; Broms, Michael; Elmi, Mubarak 2004-01-01 THESIS
Sjuksköterskans roll i bemötandet av människor i kris efter svåra sjukdomsbesked
431 Lööf, Helena; Pettersson, Malin; Öberg, Mara 2003-01-01 THESIS
Sjuksköterskors arbete för att stödja överviktiga patienter till beteendeförändring
432 Berg, Eva; Sigvardsdotter, Karin; Ejnell, Sara 2002-01-01 THESIS
Sjuksköterskans möte med patienter från andra kulturer
433 Olofsson, Sofia 2003-01-01 THESIS
Sjuksköterskors stödjande samtal : ett sätt att ge psykosocialt stöd
434 Larsson, Catarina; Thomsen, Åsa 2002-01-01 THESIS
Funktioner för interaktion blir en attraktion eller Vilka funktioner ska erbjudas på en portal
435 Carlsson, Annette; Östlund, Jonas 2002-01-01 THESIS
Självbilden hos den sjuke i palliativ vård : en litteraturstudie
436 Eriksson, Monika 2002-01-01 THESIS
Psykosocial arbetsmiljö : kommunikation och trivsel i industriella arbetslag
437 Gustafsson, Maria; Nilsson, Ann-Louise; Eliasson, Maria 2006-01-01 THESIS
Vård i livets slutskede : sjuksköterskans stödjande roll gentemot patient och närstående
438 Bondesson, Ida; Mathew, Betty 2003-01-01 THESIS
Könsstympade kvinnor, västerländsk sjukvård och omvårdnad
439 Olsson, Sofia; Sköldén, Anne-Sofi; Ragneheim, Carina 2002-01-01 THESIS
Stress är stressigt : barns reflektioner kring upplevd stress
440 Johansson, Kristin; Åkesson, Sara 2004-01-01 THESIS
Akupunktur - omvårdnad : en litteraturstudie om akupunkturens effekt vid långvarig smärta, sjuksköterskans omvårdnadsarbete och roll vid akupunkturbehandling
441 Arvidsdotter, Tina 2003-01-01 THESIS
Kvinnors kunskaper om osteoporos : en litteraturstudie
442 Johansson Lantz, Eva; Renholm, Ulrika 2005-01-01 THESIS
Sjuksköterskans stödjande roll och dess betydelse för patienter med långvarig diffus smärta
443 Ax, Anna; Nilsson Keskitalo, Jessica 2002-01-01 THESIS
Robotized clips mounting in automobile seats cushion mold cavity
444 Khalid, Muhammedin 2008-01-01 THESIS
Alla har rätt att skaffa barn, men är det rätt? : en studie om yrkesutövares föreställningar om kvinnor med lindrigt intellektuellt funktionshinder, graviditet och föräldraskap
445 Abrahamsson, Josefine; Isaksson Olsson, Ulla 2005-01-01 THESIS
Familjen på utsidan : en studie om mammors och barns situation då pappan frihetsberövas
446 Andersson, Sara; Ericsson, Anneli; Hagild, Sofia 2002-01-01 THESIS
Transparent virus checking by packet decoding
447 Ebbmar, Micael 2004-01-01 THESIS
Miljöredovisning : en studie av olika branscher
448 Andersson, Angela; Lindberg, Maria 2005-01-01 THESIS
Att förhindra malnutrition hos inneliggande patienter på sjukhus : ett omvårdnadsområden för sjuksköterskan
449 Kempe, Aino; Johansson, Ulrika 2005-01-01 THESIS
Psykiskt lidande och lindrande hos cancerpatienter i palliativ vård : en litteraturstudie
450 Edberg, Camilla; Leidenhed, Annika; Leteba Rebas, Clara 2002-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.