Search Results

Showing 351 - 400 of 648 results for query Arizona State University West < Previous1..3456789101112..13Next >

Match Authors Date Type
Användbarhet hos standardsystem
351 Drejby, Mattias; Edström, Fredrik 2002-01-01 THESIS
En replikerande studie : barns reversibla tänkande och konservation, enligt Piaget
352 Eriksson, Anette; Fredén, Emma 2005-01-01 THESIS
Att implementera hälsofrämjande insatser för personalen inom en kommun
353 Hassing-Karlander, Maria; Jansson, Jennie 2003-01-01 THESIS
Interfacemodul för kommunikation mellan CAN-bus och USB/PS2 eller RS232
354 Hedröd, Fredrik 2006-01-01 THESIS
Ett hälsoprojekt i halvtid : lärande i strategiskt hälsoarbete
355 Gustafsson, Maria 2004-01-01 THESIS
Quality assurance in software development & evaluation of existing quality systems
356 Kristensson, David 2004-01-01 THESIS
Transkulturell omvårdnad : att bemöta patienters kulturella behov : en litteraturstudie
357 Berg, Karin 2004-01-01 THESIS
Kvinna & chef : samband mellan ledarstilar och kommunikationsformer
358 Gustafsson, Maria; Nilsson, AnnLouise 2006-01-01 THESIS
Maktens och maktlöshetens uttryck i hälso- och sjukvården
359 Andersson, Malin; Karlsson, Sara 2005-01-01 THESIS
En grupp undersköterskors upplevelser av möten med vårdtagare i kommunal hemtjänst : en intervjustudie
360 Jönsson, Maria; Nilsson, Helena 2003-01-01 THESIS
Att förhindra den destruktiva spiralen : om samverkan kring barn i riskzon
361 Jonsson, Carina; Öhman, Lena 2005-01-01 THESIS
Effekter av motion på arbetstid för personal inom vård och omsorg
362 Rendahl-Laage, Kristina 2003-01-01 THESIS
Hyperbolisk visualisering av hierarkier
363 Saarikko, Ted 2002-01-01 THESIS
Method to off-line program robotized metal deposition
364 Berg, Jonas; Luukkonen, Jarmo 2007-01-01 THESIS
Vårdpersonals attityder gentemot misshandlade kvinnor : en litteraturstudie
365 Andersson, Anna; Källvik, Eva-Lena 2006-01-01 THESIS
Betydelsen av organisatoriskt lärande : en fallstudie över volymplaneringsprocessen på Volvo Cars
366 Andersson, Marlena; Larsson, Malin; Tolwers, Malin 2002-01-01 THESIS
A study on software management approaches : proposing a project support tool
367 Pettersson, Jenny 2003-01-01 THESIS
Empowermentprocesser på ett screentryckeri : en studie av det sociala arbetskooperativet Young surfers
368 Carlsson, Daniel 2006-01-01 THESIS
Trollhättan bostads- eller inpendlingskommun? : en studie om vilka faktorer som påverkar en inpendlares val av bostadsort och val av färdmedel till sin arbetsplats i Trollhättans kommun
369 Hagelberg, Mattias; Karlsson, Vanessa 2003-01-01 THESIS
Mobiltelefonanvändandet i sociala miljöer : en observationsstudie om mobiltelefonvanor
370 Hermansson, Britta; Larsson, Veronika 2004-01-01 THESIS
Livsstilsförändring : sjuksköterskans undervisande och stödjande funktion till patienter med hjärt- och kärlsjukom
371 Hammarkvist, Helén; Törner, Jenny; Österlund, Jenny 2003-01-01 THESIS
Empati och professionellt förhållningssätt i mötet med patienter med smärta
372 Persson, Helena; Vinterskog, Joanna 2003-01-01 THESIS
Sitt rätt vid din dator : en kvantitativ undersökning av studenternas uppfattning om datormiljö vid högskolan Trollhättan/Uddevalla
373 Kung, Gunilla; Eliasson, Lena; Persson, Susanne 2003-01-01 THESIS
Vårdpersonalens möte med våldsutsatta kvinnor
374 Drottz, Marita; Olsson, Ann-Catrin 2003-01-01 THESIS
Användning av balanserade styrkort på Volvo Aero Corporation
375 Bramfors, Bodil; Wallin, Marcus 2002-01-01 THESIS
Att "mammas" : förebyggande arbete med mammor i behov av extra stöd
376 Elstad, Eva; Rydin, Marion 2003-01-01 THESIS
Delaktighet, inflytande och socialt stöd på den lilla friska arbetsplatsen
377 Jonsson, Maria 2004-01-01 THESIS
Att leva med stomi : en litteraturstudie
378 Broberg, Eva 2004-01-01 THESIS
Det goda ledarskapet ur ett sjuksköterskeperspektiv : litteraturstudie
379 Olausson, Gisela; Steen, Jenny 2005-01-01 THESIS
A comparative study of waste collection systems in Mexico and Sweden
380 Contreras Valenzuelas, Nancy 2006-01-01 THESIS
Humor till nytta och nöje inom omvårdnad
381 Eliasson, Joakim; Strannerdahl, Anders; Windell, Per-Owe E. 2003-01-01 THESIS
Närståendes behov av stöd i palliativ vård : en grupp sjuksköterskors erfarenheter
382 Axelsson, Harriet; Johansson, Catharina 2002-01-01 THESIS
Design of automatic measurements systems for characterizing RF-components
383 Hellgesson, Markus; Andersson, Daniel 2005-01-01 THESIS
Sjuksköterskors bedömning av smärta hos dementa som saknar språk : en kvalitativ intervjustudie
384 Hallqvist, Helen; Laurell, Johanna 2002-01-01 THESIS
Inte som i Gökboet : sjuksköterskors beskrivningar av omvårdnadsprocessen inom den rättspsykiatriska vården : en kvalitativ studie
385 Andersson, Liselotte; Jakum, Päivi 2009-01-01 THESIS
Mindre är mer : ett sätt att undvika IT-misslyckande?
386 Jacobsson, Ingemar; Hummelman, Benneth 2002-01-01 THESIS
Sjuksköterskans möte med muslimska patienter : kulturdialog eller kulturkonfrontation
387 Grundén, Ann-Katrin; Kihlberg, Pernilla 2004-01-01 THESIS
Sjuksköterskans stöd till barn när en förälder dör
388 Javadpour, Sahar; Wannholt, Jenny 2004-01-01 THESIS
Sjuksköterskans möte med Anorexia Nervosapatienter : vägen till en relation. En litteraturstudie
389 Avdagi?, Mesud 2008-01-01 THESIS
Undernäring vid Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom : sjuksköterskans ansvar för mat och dryck till patienter med KOL
390 Bergsten, Maria; Holmberg, Maria 2003-01-01 THESIS
Att lära för förändring : några lettiska lärarstuderande om pedagogikens möjligheter
391 Larsson, Mattias 2003-01-01 THESIS
Familjehem sökes : rekrytering av familjehem i förändrade livsmönster
392 Borg, Kristina; Lindell, Stina 2004-01-01 THESIS
Patienters upplevelser av möten med sjuksköterskan i psykiatrisk vård : en litteraturstudie
393 Claesson, Veronica; Magnusson, Petra 2008-01-01 THESIS
Modelling, simulation and control of a PTC machine hall
394 Abdulkareem, Alaa Adnan 2007-01-01 THESIS
Hur påverkas kvinnors hälsa av psykosociala faktorer? : En kartläggning av hälsan bland tillsvidareanställda kvinnor i Sotenäs kommun
395 Jasniskij, Catarina; Rolander, Leo Marie 2009-01-01 THESIS
Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder till patienter med diabetes typ 2 som löper risk att utveckla fotproblem
396 Eriksson, Kajsa; Nilsson, Linda 2003-01-01 THESIS
Känslor och upplevelser i samband med stomioperation : hur kan sjuksköterskan motivera patienten till en god egenvård ?
397 Adolfsson, Katarina; Olsson, Jannica 2002-01-01 THESIS
Power in language : strategies to achieve power in language used by president George W Bush
398 Fröjd, Lena 2005-01-01 THESIS
Coping hos patienter med reumatoid artrit och sjuksköterskans omvårdnadsfunktion
399 Bull, Maria; Runegrund, Charlotte; Pettersson, Kristina 2003-01-01 THESIS
Sjuksköterskans funktion som arbetsledare : en intervjustudie med undersköterskor och sjuksköterskor
400 Gustafsson, Anneli; Wilkins, Helen 2005-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.