Search Results

Showing 251 - 300 of 648 results for query Arizona State University West < Previous12345678910..13Next >

Match Authors Date Type
Att förhindra mobbning : ett socialpedagogiskt förhållningssätt som redskap i det förebyggande arbetet
251 Hedberg, Erika; Lindskog, Anna 2002-01-01 THESIS
Anorexia Nervosa : anorektikern, familjen och sjuksköterskan, svårigheter med att ge en god omvårdnad. En litteraturstudie
252 Ljungberg, Marie; Malm, Sandra 2006-01-01 THESIS
A comparative firewall study in terms of performance, security and configuration
253 Niklasson, Carl; Lindström, Christian 2008-01-01 THESIS
Kombiuppdrag : en studie om hur onoterade aktiebolag och revisionsbyråer påverkas av ett förbud
254 Carlsson, Emma; Karlsson, Björn 2005-01-01 THESIS
Socialpedagogiskt arbete i skolan : exemplet Tärnanskolan
255 Persson, Karolina; Nielsen, Jennie 2003-01-01 THESIS
Utveckling av gränssnitt för dokumenthanteringssystem
256 Lindgren, Jan; Olsson, Johan 2002-01-01 THESIS
The personal computer as an embedded digital entertainment unit
257 Palmqvist, Daniel 2003-01-01 THESIS
Trycksår : riskfaktorer och prevention ur ett sjuksköterskeperspektiv
258 Gustafsson, Anna; Gustafsson, Jenny 2002-01-01 THESIS
Sjuksköterskans makt i omvårdnad
259 Göckel, Fredrika; Jonasson, Ann-Marie 2002-01-01 THESIS
En människas tillvaro : en analys av verklighetsuppfattningar utifrån filmen "The Truman show"
260 Wennberg, Kristin 2006-01-01 THESIS
Det digitala teknikskiftets inverkan på pressfotografer : en undersökning av övergången till digital fototeknik på Bohusläningen
261 Gotlén, Carina; Johansson, Marie-Louise; Källström, Jan 2004-01-01 THESIS
3D modelling of a Laser Welding Cell for movie presentation : making of the movie
262 Hansson, Henri 2008-01-01 THESIS
Attityd till teknik : en komparativ studie mellan första-års gymnasister i Trollhättan och Eskilstuna
263 Dautovic, Medina; Olsson, Sandra; Skarin, Linda 2003-01-01 THESIS
Uppgradering av robotsystem på Termisk sprutning, Volvo Aero
264 Johansson, Charlotta 2006-01-01 THESIS
Samband mellan ungdomars föräldra- och kompisrelationer
265 Johansson, Lena; Johansson, Robert 2006-01-01 THESIS
Att skapa en kulturell mötesplats : möjligheter och begränsningar
266 Lillrud, Diana 2008-01-01 THESIS
Den patientnära datorarbetsplatsen : Tablet PC för klinisk dokumentation vid postoperativ vård - en kvalitativ studie för OP/IVA kliniken på Uddevalla sjukhus
267 Franzén, Magnus; Johannesson, Tobias 2004-01-01 THESIS
Verktyg som underlättar modellering av objektorienterade system
268 Master, Hena 2002-01-01 THESIS
Detaljplaneläggning av bostäder i nära angränsning till avloppsreningsverk : Lidköpings kommuns vision om exploatering av Västra hamnen
269 Eriksson, Marie-Anne 2002-01-01 THESIS
Patienters beskrivningar av möten med vårdpersonal : en litteraturstudie
270 Karlsson, Jenni; Mofjell, Eva 2004-01-01 THESIS
Konsekvenser av ett byte av patientadministrativt system på Kungälvs sjukhus
271 Myhrberg, Helena; Tegerot, Johan; Wetterqvist, Carin 2004-01-01 THESIS
Samiska kvinnors levnadsvillkor i kulturen och rennäringen
272 Nilsson, Gunilla 2009-01-01 THESIS
Attityder kring våldtäktsmän : skillnader i utbildningsval, kön och ålder?
273 Sandic, Danijela; Nyström, Anna; Lundberg, Linda 2006-01-01 THESIS
Distriktssköterskans möte med föräldrar som ställer sig tveksamma till MPR-vaccination
274 Andersson, Elisabeth; Johansson, Bernadette 2006-01-01 THESIS
Varumärkets aktualitet : en studie som handlar om i vilken utsträckning design utgör en viktig faktor för varumärkets aktualitet i konfektionsbranschen
275 Gustafsson, Frida; Larsson, Annie 2004-01-01 THESIS
Livslinjen : deltagares upplevelser av rehabilitering på Dalslands folkhögskola
276 Martini, Maria 2005-01-01 THESIS
Ledningsdatabas för beslutsstöd : en studie på Electrolux i Mariestad
277 Eriksson, Mats; Sahlin, Stefan 2003-01-01 THESIS
En studie om hur mellanchefer, verksamma inom äldreomsorgen, upplever sin situation och hur de hanterar kraven
278 Karlsson, Carina 2005-01-01 THESIS
Hur kan information ges till patienter som genomgått hjärtinfarkt
279 Andersson, Pavo; Hogebrandt, Martin; Larsson, Andreas 2003-01-01 THESIS
Personliga brandväggar : hur säkra är de?
280 Edevåg, Stefan; Hansson, Fredrik 2002-01-01 THESIS
Diversity in practice : a study of Gothenburg policies vision at diversity
281 Smajic, Sabina 2007-01-01 THESIS
Går vi någonsin säkra? : en studie i manlig pedofili
282 Pettersson, Catharina; Lindqvist, Helene 2004-01-01 THESIS
Nästan som i verkligheten : ungdomar som tittar på dokusåpa
283 Abdul Fattah, Nabila; Meyner, Linda 2005-01-01 THESIS
Kränkande beteende på arbetsplatsen : Hur definierar vi kränkande beteende och vad är avgörande för vår definition
284 Jakobsen, Tonje; Hussain, Zaynab 2009-01-01 THESIS
Främjande faktorer för anknytning mellan mor och barn under det första levnadsåret
285 Bergehall, Anna-Karin; Sjöberg, Pernilla 2006-01-01 THESIS
Närståendestöd : om sjuksköterskors stöd i palliativ vård
286 Andersson, Sabina; Johansson, Kristin 2005-01-01 THESIS
Hur en sjuksköterska genom samtal och information kan underlätta och motivera patienter med alkoholrelaterad pankreatit till livsstilsförändring : en litteraturstudie
287 Holmgren, Björn; Sandberg, Ann 2004-01-01 THESIS
Implementation of a SM drive in a voltage-source converter control system with a PCSad/EMTDC simulation software interface
288 Johansson, Frank 2002-01-01 THESIS
Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer : en studie av skönlitteratur
289 Kjellström, Marina; Vilhelmsson, Lisa 2004-01-01 THESIS
Bilden av Europa i Aftonbladet
290 Amundsson, Helena 2004-01-01 THESIS
Ska vi läsa? : en studie i elevers lust att läsa
291 Brolin, Eva; Ericsson, Sandra 2006-01-01 THESIS
Pedagogers förhållningssätt i samband med barns bildskapande
292 Hansson, Christina; Westerlund, Susanne 2008-01-01 THESIS
Ett vägskäl i livet : en studie om tjejers vuxenblivande
293 Larsson, Sandra; Wetterlind, Maria 2002-01-01 THESIS
Resource handling in a cluster environment
294 Dalhaug, Morten 2006-01-01 THESIS
Lärande inom programmering : en studie inom Högskolan Trollhättan Uddevalla sett utifrån programstudenter
295 Wertheim, Daniel; Nettby, Daniel 2003-01-01 THESIS
Humorns betydelse i omvårdnad
296 Carlsson, Anna-Lena; Persson, Lisbeth 2002-01-01 THESIS
Användbarhet en nödvändighet : en studie av Trollhättan kommuns intranät
297 Persson, Maria; Lundström, Lars; Thorén, Andreas 2003-01-01 THESIS
Faktorer som påverkar sjuksköterskans kommunikation med barn
298 Kahlman, Marie; Ohlsson, Victoria 2004-01-01 THESIS
Datorbaserad koncernredovisning : en studie av koncernredovisningsprogram
299 Lundberg, Edward; Westerberg, Daniel 2002-01-01 THESIS
Fri konkurrens ur ett kommunalpolitiskt perspektiv : en studie om vilka frihetsgrader kommunala elbolags entreprenader har vid fri konkurrens
300 Andersson, Peter; Höök, Peter 2004-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.