Search Results

Showing 601 - 648 of 648 results for query Arizona State University West < Previous1..45678910111213

Match Authors Date Type
Cyberterrorism : om medvetenhet bland företag i Västra Götaland
601 Paavilainen, Roger; Andersson, Anna-Karin 2002-01-01 THESIS
Kvinnors upplevelser och behov i samband med bröstcancer : en litteraturstudie
602 Aasma, Pia; Björklund, Charlotte 2002-01-01 THESIS
Hur sjuksköterskor kan identifiera smärta hos patienter med demenssjukdom
603 Jarlbrink, Marika; Olofsson, Marina 2002-01-01 THESIS
IQ-Mower : PN-sequence-transmission using Bluetooth
604 Carlsson, Ann-Britt 2002-01-01 THESIS
Vilket innehåll prioriteras i skolår 1? : en studie av vad lärare prioriterar i grundskolans tidigare år och varför
605 Knutsson, Annika; Magnusson, Malin 2008-01-01 THESIS
Due diligence - revision av förorenad mark på F7 Såtenäs
606 Karjalainen, Sinikka 2003-01-01 THESIS
Cancerrelaterad fatigue : patientens och sjuksköterskans omvårdnadsproblem
607 Andersson, Ulrika; Nysten, Maria 2004-01-01 THESIS
Kartläggning av systemutvecklingsutbildningar i Sverige med tyngdpunkt på informatik : vad är det man utbildar inom?
608 Nåfors, Annika; Johnsson, Maria 2008-01-01 THESIS
Att vardagsanknyta skolmatematiken
609 Johansson, Jessica; Persson, Åsa 2006-01-01 THESIS
Tokig i skönlitteratur : en studie om vilka faktorer som påverkar användandet av skönlitteratur i skolan
610 Bernhall, Anna; Eriksson, Agneta 2008-01-01 THESIS
Self-optimizing native object database for a dynamic programming language
611 Luukkonen, Jukka-Pekka 2006-01-01 THESIS
Att förmedla trygghet : En studie om distriktssköterskor och derasrelation till patienter To mediate safety : A study about district nurses and their relationto patients
612 Avdagi?, Mesud 2009-01-01 THESIS
Könsskillnader i upplevelse och användande av socialt stöd på arbetsplatsen
613 Rutkowski, Gunilla; Sahlin, Eva 2006-01-01 THESIS
Konceptframtagning av tablettburk för kosttillskott
614 Johansson, Robert 2006-01-01 THESIS
Primitiv och utan identitet : en kvalitativ analys av synen på "den andre" i Metros pratbubbletävling
615 Karlsson, Lars 2007-01-01 THESIS
Studie av nyblivna skogsägares värdering vid köp av sina fastigheter
616 Andersson, Thomas 2009-01-01 THESIS
Möten mellan TV-innehåll och mottagare med perspektiv på hälsa
617 Zijp, Michael 2004-01-01 THESIS
Webbdistribuerad pedagogisk multimediaproduktion : en studie i designarbetets tvärvetenskapliga natur
618 Vaktel, Andreas; Ohlsson, Johannes 2005-01-01 THESIS
Mining object-oriented software execution traces to discover patterns for automated testing
619 Malik, Obaid Ur 2006-01-01 THESIS
Use of software verification & validation (V&V) techniques for software process improvement
620 Alphonce, Magori 2006-01-01 THESIS
Sjuksköterskans upplevelser om sin kunskapskompetens : intervjustudie med sjuksköterskor inom hemsjukvård
621 Kullman, Jenny; Noori, Parvin; Olofsson, Lotta 2006-01-01 THESIS
Flickor och dataspel
622 Berling Bengtsson, Kristina 2008-01-01 THESIS
IAS Förvaltningsfastighetsbolag : införandet av IAS 40 i svenska börsnoterade förvaltningsbolag
623 Sande, Ida; Selin, Daniel 2007-01-01 THESIS
En litteraturstudie om sjuksköterskans stöd till närstående och patient i palliativ hemsjukvård
624 Svanström Tisell, Anita; Windahl Bergman, Catarina 2004-01-01 THESIS
Lekpedagogik under de första skolåren : en studie om lärares syn på lekens plats i undervisningen
625 Bergqvist, Annie; Busche, Charlotte 2006-01-01 THESIS
Elever med läs- och skrivsvårigheter : pedagogers syn på identifiering, kunskap, stöd och arbetssätt i år 1-3
626 Olesen, Carina 2006-01-01 THESIS
Integrationsprocessen i boendemiljö för människor medpsykiskt funktionshinder
627 Bergh, Sonja 2008-01-01 THESIS
Minderåriga & alkohol : vem bär ansvaret
628 Rakovic, Emina; Noun, Lina 2006-01-01 THESIS
En litteraturstudie om kvinnors och mäns upplevelse av att leva med fibromyalgi
629 Aronsson, Jens; Johansson, Lillemor; Ransjö, Magnus 2004-01-01 THESIS
Requirements engineering : elicitation techniques
630 Gunda, Sai Ganesh 2008-01-01 THESIS
Måltiden som en hälsofrämjande situation
631 Hansson, Lisbeth; Pettersson, Inger 2004-01-01 THESIS
Att hjälpa andra trots risk : motivationen i det internationella biståndsarbetet
632 Melin, Maria; Smedbo, Mia 2006-01-01 THESIS
The impact of linguistic strategies in political debate : a linguistic discourse analysis of the first Bush and Kerry presidential debate, 2004
633 Uvehammar, Marianne 2005-01-01 THESIS
Barns attityder till sina jämnåriga i skolan
634 Fahlgren, Anna-Karin; Hansen, Victoria 2008-01-01 THESIS
Upplevelser av svårläkta bensår hos äldre : en litteraturstudie
635 Andersson, Elisabeth; Fyr, Irèn 2004-01-01 THESIS
Riskupplevelser hos trafikanter : sett ur ett förarperspektiv
636 Jacobson, Eva 2006-01-01 THESIS
Offline constraint-based routing in OSPF networks : a server based study
637 Ali, Murad 2007-01-01 THESIS
Kvinnlig könsstympning : attityder och upplevelser
638 Danielsson, Marie; Eriksson, Kristina; Fridfelt, Maria 2006-01-01 THESIS
Software development through agile way
639 Dumpala, Prasanth 2006-01-01 THESIS
Matematik och matematiksvårigheter : Hur lärare arbetar i förskola och skola för att stimulera barns lärande i matematik
640 Eriksson, Alexandra; van Brakel, Ida 2009-01-01 THESIS
Att "smälta" in i vuxenlivet : övergången från ungdom till vuxen
641 Ramm, Elisabeth; Svensson, Anna 2006-01-01 THESIS
Kan omvårdnadsprocessen användas för att öka petientens fysiska aktivitet och därmed minska risken för hjärt-/kärlsjukdom
642 Jacobsson, Marie 2002-01-01 THESIS
Sjuksköterskans metoder för att identifiera fysisk smärta hos personer med medelsvår till svår demenssjukdom
643 Karlsson, Emelie; Ohlson, Sara 2002-01-01 THESIS
Terrorism i svenska tidningar : en diskursanalys av Aftonblader, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets rapportering från terrordåden München 1972, Lockerbie 1988 och World Trade Center 2001
644 Jonasson, Annika; Nyrén, Tina 2006-01-01 THESIS
Lösningsstrategier vid tiotalsövergångar inom addition och subtraktion : en studie av elever i år två
645 Bouweng, Malin; Enetorp, Sara; Johansson, Emma 2008-01-01 THESIS
Sjuksköterskors främjande av intensivvårdade patienters möjlighet till ostördhet, vila och sömn
646 Kléen, Helena 2004-01-01 THESIS
Tecken hos barn som bevittnat våld i hemmet
647 Saul, Marie; Skymberg, Kristina 2003-01-01 THESIS
3D design and simulations of NASA rotor 67
648 Narejo, Abdul Ahad 2008-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.