Search Results

Showing 451 - 500 of 648 results for query Arizona State University West < Previous1..45678910111213Next >

Match Authors Date Type
Sjuksköterskans pedagogiska roll i mötet med patienter som har diabetes typ-2
451 Fransson, Elaine; Richardson, Katarina; Gustafsson, Inger 2003-01-01 THESIS
Patienter i livets slutskede och anhörigas sorgeprocess : en litteraturstudie om sjuksköterskans stödjande roll till anhöriga
452 Krantz, Linda; Lurén, Anna 2004-01-01 THESIS
Plötslig oväntad död : sjuksköterskans upplevelser av att möta sörjande närstående
453 Svensson, Ulrika; Wennerdahl, Camilla 2004-01-01 THESIS
Breaking the chains of bondage : a field study of empowerment projects in Namibia
454 Karlsson, Anna; Lind, Martin 2004-01-01 THESIS
Estetisk vårdmiljö : en litteraturstudie om miljö, hälsa, perspektiv och målgrupper
455 Sova, Susan 2003-01-01 THESIS
Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter på avdelningar där kurativ och palliativ vård bedrivs parallellt : en intervjustudie
456 Berntsson, Ann-Kristin; Johansson, Hannah 2004-01-01 THESIS
Att leva med obotlig sjukdom : sjuksköterskans möjligheter att lindra lidande
457 Carlin, Elisabeth; Persson Werme, Maria; Svanberg, Marianne 2005-01-01 THESIS
Software re-engineering : a legacy application to create more manageable source code
458 Skoog, Jörgen 2004-01-01 THESIS
Socialt kapital inom folkhälsoarbete : en fallstudie med utgångspunkt i centrala policydokument
459 Zijp, Michael 2007-01-01 THESIS
Yrkesetisk medvetenhet bland systemutvecklare
460 Elofsson, Maria; Lundén, Annelie 2002-01-01 THESIS
Wired Equivalent Privacy som i Wireless Local Area Networks
461 Stenman, Ola; Kristiansson, Anders 2002-01-01 THESIS
Manlig sjuksköterska : e+D661tt genusperspektiv på sjuksköterskeprofessionen
462 Ericsson, Anita; Handin, Richard 2002-01-01 THESIS
Upplevelser av att vara närstående till personer som drabbats av stroke : en intervjustudie
463 Martinsson, Ewa; Waern, Gunilla 2003-01-01 THESIS
Fem killar snackar sex : en beskrivning av unga killars tankar kring relationer och sexualitet
464 Kindstrand, Linnéa; Woldberg, Eva-Grete 2003-01-01 THESIS
Ökad kunskap hos sjuksköterskor om orsaker till bristande följsamhet förbättrar patienters delaktighet Increased knowledge among nurses´ about the reason why lack of compliance improves the patients´ participation.
465 Bergman, Annika; Gustavsson, Anna-Lena 2009-01-01 THESIS
En grupp undersköterskors upplevelser av god och mindre god omvårdnad : en fenomenologisk studie
466 Håkansson, Lena 2004-01-01 THESIS
Videokonferens? : uppfattningar om framtida videokonferenser vid en psykiatrisk klinik
467 Börjeson, Lars; Svensson, Riitta; Niklasson, Git 2002-01-01 THESIS
Sjuksköterskans hjälpmetoder för guidning av närstående till personer med demens
468 Gustafsson, Agneta; Thorsson, Kerstin 2002-01-01 THESIS
Faktorer som har betydelse för sårläkning och nutritionsstatus hus äldre med kroniska bensår
469 Strid, Elisabet 2002-01-01 THESIS
Beröringens betydelse för patienters upplevelse av smärta, oro och känsla av välbefinnande
470 Hofmann, Charlotte; Magnusson, Fredrika 2006-01-01 THESIS
Musik och demens : om musikens användningsområden inom demensvården
471 Forsberg, Jenny; Marcus, Susanne 2004-01-01 THESIS
Distansundervisning via telebild : ur lärarnas perspektiv
472 Norén, Rickard; Edling, Angelika; Oskarsson, Maria 2003-01-01 THESIS
Skillnader mellan aktiebolag och handelsbolag : vad avgör valet av bolagsform?
473 Kull, Anna; Jonsson, Anders 2004-01-01 THESIS
Amning : sjuksköterskans möjligheter att främja amning inom barnhälsovården
474 Sjöström, Karin; Östman, Malin 2002-01-01 THESIS
Makars upplevelser av att vårda en äldre dement i hemmet : litteraturstudie
475 Axelsson, Madelein; Johansson, Erica; Jyborn, Heléne 2005-01-01 THESIS
Dokumentationshjälpmedel för poliser i yttre tjänst
476 Andersson, Fredrik; Andreasson, Johan; Olsson, Stefan 2004-01-01 THESIS
Offentliganställda kvinnor, tid och stress : fem röster om tidsupplevelsens koppling till stress
477 Wallengren, Gunilla; Ullman, Lena 2005-01-01 THESIS
Lärcenters organisering av distansutbildning : ett studentperspektiv
478 Dahlman, Mikael; Eriksson, Margareta 2003-01-01 THESIS
Medmänniska och vän - en guldkant på tillvaron : frivillig besökstjänst i Trollhättan
479 Hallgren, Britt 2006-01-01 THESIS
Införande och anpassning av Rational Unified Process
480 Lindgren, Veronica 2005-01-01 THESIS
Att skapa trygghet i vården : en viktig del i sjuksköterskans arbete
481 Andersson, Eva; Blomqvist, Carina 2003-01-01 THESIS
Analysis of a routine for documentation management : focus on Stena IT-services
482 Mensah, Frank George 2003-01-01 THESIS
Palliativ vård i kommunal vård och omsorg : en empirisk studie av hur sjuksköterskor uppfattar arbetet med palliativ vård i kommunal hälso- och sjukvård
483 Helander, Anette; Jonazon, Eva-Stina; Lindblom, Kerstin 2006-01-01 THESIS
Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid cytostatikarelaterat illamående och kräkning : en litteraturstudie
484 Larsson, Veronica; Ortmon, Annika 2004-01-01 THESIS
Faktorer som kan påverka sjuksköterskans bemötande av invandrare : en litteraturstudie
485 Bäckman, Malin; Siljegren, Jenny 2003-01-01 THESIS
An approach for SE personal from academics towards real time market
486 Mughal, Sarwar Faisal 2006-01-01 THESIS
Sjuksköterskans pedagogiska funktion vid omvårdnad av patienter med hjärt-kärlsjukdomar
487 Amandusson, Anna; Ragnestål, Robert; Ökvist, Marie 2004-01-01 THESIS
En begreppslig analys av Rättvisande bild
488 Axelsson, Pethra 2009-01-01 THESIS
Ätandets betydelse för äldre patienter med svårläkta venösa bensår
489 Andersson, Susanne; Stråhle Skytt, Annika 2005-01-01 THESIS
Patienters upplevelser av kontaktmannaskap : en intervjustudie inom psykiatriskt omvårdnadsarbete
490 Arthursson, Göran 2002-01-01 THESIS
Undernäring hos äldre : identifiering och prevention
491 Jansson, Helena; Kallaste, Annica 2002-01-01 THESIS
A study on lexical inferencing : to what extent, and in what ways, do pupils make use of the lexical inferencing strategies, learnt in school when they encounter and unknown English word in their spare time?
492 Benko, Maria Helena; Tunvald, Miriam 2006-01-01 THESIS
Bonuslön inom hemvården
493 Andersson, Kristina; Johansson, Erika 2003-01-01 THESIS
Jämförelse mellan ISO 14001 och miljöarbetet på Volvo Aero Corporation
494 Clement, Hanna; Samuelsson, Marie-Louise 2003-01-01 THESIS
Socialpedagogisk arbetsmetod för integrering på arbetsmarkanden : en studie av utslagnings- och integreringsmekanismer
495 Gustafsson, Moomi; Olsson, Susanne 2003-01-01 THESIS
Barn och TV-reklam : en studie som beskriver hur barn uppfattar TV-reklam, samt hur TV-reklam till barn är utformad
496 Asp, Mette; Johansson, Beatrice 2005-01-01 THESIS
Män om familjelivet i "hederskulturen"
497 Hall, Maria; Holm, Gunilla; Johansson, Sabina 2004-01-01 THESIS
Unga sexuella förövare : genus, samhälle och behandling
498 Claesson, Emma; Perby, Sofie 2003-01-01 THESIS
Unga kurdiska kvinnor : svenska & kurdiska normer inom familj och samhälle
499 Abassi, Rufia; Ehrenborg, Marie 2006-01-01 THESIS
Bättre Bättre-kurser : effektivare teknik från ett kvalitativt perspektiv
500 Palmqvist, Annette 2006-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.