Details

Skadestånd vid varumärkesintrång

by Ekelund, Christian

Abstract (Summary)
Uppsatsen redogör för skadeståndsbestämmelserna i 38 § varumärkeslagen som trädde ikraft år 1994, men belyser även de tidigare bestämmelserna och förslaget om nya bestämmelser. Dessutom framläggs alternativa bestämmelser. Slutsatsen är att både de nuvarande och de föreslagna bestämmelserna om skadestånd förstärker skyddet för rättighetshavares förmögenhetsintresse vid varumärkesintrång, jämfört med de tidigare bestämmelserna. Jämfört med de nuvarande bestämmelserna om skadestånd, förstärker de föreslagna bestämmelserna skyddet för rättighetshavares förmögenhetsintresse i högre grad, till följd av de kriterier som medtas i lagrummet. Dock tycker författaren att eventuella bestämmelser om skadestånd vid varumärkesintrång bör vara en kombination av ersättning för omedelbar ren förmögenhetsskada och återställande av obehörig vinst. Nyckelord Keyword Skadestånd, varumärkesintrång, varumärkeslagen, varumärkesrätt 1 Avdelning, Institution Division, Department Datum Date 2005-01-17 Ekonomiska institutionen 581 83 LINKÖPING Språk Language X Svenska/Swedish Engelska/English Rapporttyp Report category Licentiatavhandling Examensarbete C-uppsats X D-uppsats Övrig rapport ____ ISBN
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:skadestånd varumärkesintrång varumärkeslagen varumärkesrätt

ISBN:

Date of Publication:01/01/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.