Details

Största möjliga tystnad : En studie av fyra ledarsidors diskussion kring jämställdhet, feminism och kvinnoorganisationer under tre veckor 2007.

by Birath, Hanna

Abstract (Summary)
Den här uppsatsen undersöker hur jämställdhet, feministisk teori/praktik och kvinnors organisering diskuteras på ledarplats. Undersökningen består av två delar, en kvantitativ och en kvalitativ. Den kvantitativa mäter antalet artiklar under perioden 16 april – 6 maj 2007 i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Sydsvenska Dagbladet. Den kvalitativa undersökningen syftar till att närmare visa på vilket sätt de undersökta tidningarnas ledartexter förhåller sig till jämställdhet, feminism och kvinnoorganisationer. Uppsatsen knyter framförallt an till R.W Connell’s teorier om genusordning och hegemonisk maskulinitet. Dessutom används teorier kring mediernas dagordningsfunktion. Resultatet av studien visar att de fyra undersökta tidningarnas ledarsidor ägnar litet utrymme åt jämställdhet, feministisk teori/praktik och kvinnors organisering. Totalt 11 texter av 311 behandlar de ovan angivna områdena. Utrymmet varierar också i hög grad mellan tidningarna. Dagens Nyheter hade under den undersökta perioden inga artiklar medan Sydsvenskan hade 6 stycken. I den mån områdena tas upp är det ofta i form av en reaktion på ett politiskt utspel. Den kvalitativa undersökningen visar att tidningarna i sak är positivt inställda till jämställdhet men att tidningarna inte anser områdena vara av större intresse samt att beskrivningen av feminism och kvinnoorganisationer stundtals riskerar att kategoriseras av stereotyper och stigmatisering.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Södertörns högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:09/04/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.