Details

För tidigt födda barn i skolan. En litteraturstudie.

by Lundin, Maria

Abstract (Summary)
Examensarbetet är en litteraturstudie om för tidigt födda barn i skolan, men den neonatalaperioden finns med som förklaringsgrund. Jag har valt att begränsa mig till att i första hand använda mig av litteratur publicerad under 1990-talet. Flertalet av forskarna påvisar en ökad risk för koncentrationssvårigheter och svårigheter i skolan. Fler för tidigt födda barn jämfört med kontrollgrupperna var i behov av specialundervisning i någon form. Arbetet tar i första hand upp de skador för tidigt födda barn riskerar att få, men det är viktigt att påpeka att 90% av de för tidigt födda barnen är friska och går i vanlig klass i skolan. Nyckelord Keyword För tidigt födda barn, prematura barn, barn med låg födelsevikt, koncentrationssvårigheter 4 INNEHÅLL INNEHÅLL...................................................................................................................................................................4
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:för tidigt födda barn prematura med låg födelsevikt koncentrationssvårigheter

ISBN:

Date of Publication:01/01/2000

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.