Details

Självbiografiskt skapande

by Enquist, Henrik

Abstract (Summary)
Licentiatuppsatsen handlar om självbiografiskt skapande och tar utgångspunkt i tre huvudspår. Det första är den egna positionens roll och hur man skulle kunna argumentera för en individuell objektivitet. Det andra behandlar medieringen av jaget och
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Lunds universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:TECHNOLOGY; Språk-kommunikation-digitala bilder; Metod- och teoribildning

ISBN:978-91-976894-0-3

Date of Publication:01/01/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.