Details

Serina/treonina quinases a la sinapsi neuromuscular: especialització de les isoformes de la proteïna quinasa c

by Besalduch Canes, Núria Montserrat

Abstract (Summary)
Serina/Treonina quinases a la sinapsi neuromuscular: Especialització de les isoformes de la proteïna quinasa C Les serina/treonina quinases són una família denzims abundants en molts tipus cellulars i essencials per a la transducció de senyals intracellulars. A la sinapsi neuromuscular, les serina/treonina quinases PKC i PKA estan implicades en mecanismes de modulació de la neurotransmissió tant en ladult com en el desenvolupament postnatal contribuint als mecanismes de consolidació de connexions sinàptiques i també deliminació daltres per a configurar els circuits neurals madurs. Conèixer els mecanismes que tenen lloc durant el procés deliminació sinàptica postnatal ajudarà a conèixer aquells que tenen lloc durant la pèrdua de sinapsis en malalties neurodegeneratives i en lenvelliment. En aquesta tesi es demostra la localització cellular a la sinapsi neuromuscular disoformes de la PKC i de subunitats de la PKA així com lacoblament disoformes dependents de calci a la neurotransmissió en condicions de repòs i després de lestimulació nerviosa i lacció de la PKC ? en el procés deliminació sinàptica.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Tomàs Ferré,Josep Maria ; Lanuza Escolano,Maria angel ; Garcia Sancho,Neus

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de ciències mèdiques bàsiques

ISBN:

Date of Publication:04/16/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.