Details

Förbättra processen vid småskalig systemutveckling : en fallstudie

by Johansson, Åke; Jonasson, Lennart

Abstract (Summary)
This paper presents an evaluation of the working process at a minor systemdevelopment department. The analysis is made from a case study in co-operation with a local company. For the analysis, we studied and used the Capability Maturity Model (CMM). The result of our evaluation was that the system developing process of today did not reach goals of CMM. We think that the CMM model is far to extensive to be implemented in a minor department. The model must be tailored so it suits the conditions at the department, and the implementation should be carried out in an evolutionary way in small steps. At the tailoring and implementation of the model, the experience and opinions of the employees should be used. The reason for this is to get a quicker improvement. Sammanfattning Detta papper presenterar en utvärdering av systemutvecklingsprocessen vid en mindre systemutvecklingsavdelning. Analysen är gjord utifrån en fallstudie i samarbete med en extern uppdragsgivare. Den modell vi studerat och använt vid analysen är Capability Maturity Model (CMM). Vi fann att systemutvecklingen idag inte uppfyller CMM:s intentioner. Modellen som helhet är dock alltför omfattande för att realiseras på små systemutvecklingsföretag, och måste därför anpassas till avdelningens villkor och införas evolutionärt och i små steg. Vid anpassning och implementering av modellen bör personalens erfarenheter och åsikter utnyttjas. Detta för att snabbare få till stånd prosessförbättringar. 1
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Arizona State University West

School Location:USA - Arizona

Source Type:Master's Thesis

Keywords:fallstudie systemutveckling spi cmm ssm

ISBN:

Date of Publication:01/01/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.