Details

Tvärvetenskap i praktiken : En studie av ämnesövergripande och tvärvetenskaplig undervisning i en grundskola och en gymnasieskola Interdisciplinary education : A study of two different teaching methods in a compulsory school and an upper secondary school

by Kjellgren, Camilla; Åkemark, Elisabeth

Abstract (Summary)

Detta arbete är resultatet av en undersökning på en grundskola och en gymnasieskola som använder ämnesövergripande och tvärvetenskap som metod för undervisningen. Syftet med studien är att jämföra initiativtagares, lärares och elevers åsikter angående arbetssättet och att dessutom jämföra de två skolorna. Rapporten redovisar hur implementering och införande av undervisningen gått till och hur den är organiserad. Vidare redogörs informanternas syn på för och nackdelar med undervisningsmetoden, deras kunskapssyn och eventuella förslag till förändringar.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:problembaserad undervisning pbl tvärvetenskaplig ämnesövergripande äö tvärs pedgogical work pedagogiskt arbete

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.