Details

Tàrraco paleocristiana. El suburbi del francolí

by López Vilar, Jordi

Abstract (Summary)
RESUM La present Tesi Doctoral és el resultat de deu anys dinvestigacions desenvolupades en torn del sector septentrional del Conjunt Paleocristià del Francolí, les excavacions duna part del qual vaig dirigir per encàrrec del Servei Arqueològic de la Universitat Rovira i Virgili. Lextraordinària importància del jaciment va despertar des del primer moment linterés de la comunitat científica, tant pel valor mateix de les restes com per la seva relació amb lextensa necròpolis paleocristiana que al llarg de diverses campanyes havia excavat el Dr. Mn. Joan Serra i Vilaró. Malgrat lestat general darrasament que presentaven les estructures i la migradesa de troballes en comparació amb el que havia succeït en la veïna necròpolis, laflorament duna sèrie de construccions tardoromanes entre les que destacava una singular basílica van suposar una troballa de primer orde. He valorat que no era científic circumscriure la Tesi als límits de la nostra excavació. És cert que les restes formen un conjunt unitari i independent de la necròpolis de Sant Fructuós, però no es pot obviar tampoc que entre ambdós hi ha una relació tan íntima que calia fer-hi un tractament unitari. He analitzat minuciosament les memòries i les publicacions globals de Serra Vilaró, així com el treball de Mª Dolores del Amo, i mhe centrat específicament en la basílica i la gran construcció ubicada a migdia que allotja també un baptisteri. La revisió de tota aquella documentació mha permès replantejar punts molt importants respecte a la interpretació del temple excavat per Serra: faig una nova lectura de la planta redefinint el transsepte i delimitant un contraabsis-, i proposo una cronologia anterior sobre lany 400-, coincident doncs amb la nova basílica excavada. Es configura així per aquest moment un període esplendorós en ledilícia cristiana de la ciutat que comporta la monumentalització del suburbi i la creació a nivell arquitectònic- dun gran centre martirial. Tanmateix he inclòs el Conjunt Paleocristià del Francolí dins el suburbi occidental de Tàrraco i he intentat donar una visió de levolució de la topografia urbana en aquest sector de la ciutat, des dels seus inicis fins el final de lèpoca antiga. És en realitat una visió de caire general, perquè el volum de documentació arqueològica generada els darrers anys és ingent i a més resta inèdita en gran part. Acabo amb un darrer capítol que és un intent dinterpretació global. He adjuntat al volum de text deu annexos que el complementen. Es tracta de descripcions pormenoritzades de diversos elements com les unitats estratigràfiques o els sepulcres, estudis sobre materials específics (epigrafia, numismàtica, escultura i restes òssies humanes), així com la informació gràfica: dibuixos del material arqueològic, fotografies i plànols.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Guitar i Duran, Josep; Cortés Cortés, Rodolf

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament d història i geografia

ISBN:

Date of Publication:10/19/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.