Details

Läsning, läsinlärning och vilka problem som kan uppstå på vägen. Vilka metoder kan man använda för att underlätta undervisningen?

by Karlsson, Karin; Wigg, Helena

Abstract (Summary)
Detta är en presentation om läsning och lässvårigheter, men betoningen ligger på läsinlärning, läsning och arbetssätt. Arbetet är gjort i form av en litteraturstudie för att vi ville se hur mycket böcker det fanns i ämnet, och om de kändes användbara. Vårt syfte har varit att bättre förstå hur läsning går till, vilka problem som kan uppstå samt vilka arbetssätt man kan använda i undervisningen. Vi vill att detta arbete ska kunna användas både av lärarstudenter och yrkesarbetande lärare. Nyckelord Keyword läsning, lässvårigheter, läsmetod
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:läsning lässvårigheter läsmetod

ISBN:

Date of Publication:01/01/2001

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.