Details

Syreförbrukning och svavelinnehåll i Munksjöns sediment OXYGEN CONSUMPTION AND SULFUR CONTENT IN SEDIMENTS OF LAKE MUNKSJÖN

by Emanuelsson, Sofie; Herger, Gabriella

Abstract (Summary)

Projektet baserades på analyser av Munksjöns sediment. Munksjön är belägen i centrala Jönköping och har under många decennier omgivits av miljöbelastande verksamheter. Detta har resulterat i att sjön är så starkt förorenad att den ligger på första plats i Länsstyrelsens 30-lista över prioriterade objekt i det regionala programmet för undersökning, utredning och åtgärder av förorenade områden i Jönköpings län. Den mest förorenade delen av sjön, fiberbanken, är belägen utanför Munksjö AB som tidigare släppt ut stora mängder fibermaterial och kvicksilver med sitt processvatten från papperstillverkningen.

Analyserna har omfattat syreförbrukning och svavelinnehåll. Sedimentprovertogs från fyra lokaler i olika områden och djup. Metoden för syreförbrukningenarbetades fram genom olika försök för att få en linjär hastighet som motsvarar sjöns naturliga tillstånd. Den slutliga metoden utfördes med E-kolvar där botten täcktes med sediment och flaskan sedan fylldes med Milli-Q-vatten till kanten och förslöts med en gummipropp. Mätningar utfördes varje vardag med syrgaselektrod i två veckor, och därefter utfördes en mätning efter ytterligare en vecka. Metoden för svavelinnehåll innebar natriumhydroxidfusion och spektrofotometrisk analys.

Resultatet för syreförbrukningen visade att områden kring fiberbanken har enhögre syreförbrukningshastighet än den södra, mindre förorenade, delen avsjön. Den högsta syreförbrukningshastigheten, 4,07*10-3 mg O2 per gram och timme, uppmättes på sedimentet från området närmast fiberbanken. Den lägsta hastigheten, 1,61*10-3 mg O2 per gram och timme, uppmättes i södra delen av sjön. Syreförbrukningshastigheten bestämdes också per cm2.

Resultatet för svavelinnehållet visade att en lokal vid djupområdet i sjön hade högst svavelinnehåll, 15,2 g/kg torrsubstans. Eftersom den ligger nära fiberbanken är det höga svavelinnehållet bra, då det binder till sig förekommande metaller så att de inte påverkar de levande organismerna i sjön.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Jönköping

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:munksjön sediment syreförbrukning svavelinnehåll chemical engineering kemiteknik

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.