Details

Självbestämmande och proffessionellt ansvar - en svår kombination?

by Bjureström, Eva-Lena; Möller, Karin

Abstract (Summary)

Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (SFS 1993:387) har utvecklingsstörda i dag samma rätt som övriga människor att bestämma över sig själv och sitt liv. De skall ges möjligheten att själva få avgöra olika vardags- och livssituationer allt för att leva under jämlika förhållanden som alla andra människor.

Ett stort antal av de utvecklingsstörda behöver hjälp till självbestämmande av personal som styr upp situationen för den utvecklingsstörde. Personer som bor på en gruppbostad har ett omfattande tillsyns och omvårdnads behov (Grunewald & Leczinsky 2005:216). Vilket medför att de har större krav på att få hjälp från omsorgspersonal. Vilket kan vara ett problem för personalen att veta om de ger rätt hjälp utan att det är organisationen eller personalens rutiner som styr hjälpen till självbestämmande.

I denna studie studerar vi det eventuella dilemmat som kan uppstå i detprofessionella ansvar som omsorgspersonalen har i sin yrkesroll. Vi ser även efter vilka faktorer som kan inverka på omsorgspersonalens handlande gentemot omsorgstagarens självbestämmande som, hur påverkas man av sin personliga värdegrund och etik i sin professionella yrkesroll? Har kommunikationen mellan omsorgspersonalen och omsorgstagaren någon betydelse hur den genomförs.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.