Details

Svårigheter och möjligheter i mötet mellan sjuksköterska och patient med övervikt eller fetma. : En litteraturöversikt Difficulties and opportunities in the meeting between the nurse and patient with overweight or obesity. : A literature review

by Wadman, Ewelina; Johansson, Carina

Abstract (Summary)

Fetma är ett ökande folkhälsoproblem runt om i världen. Sjuksköterskan har som uppgift att förebygga ohälsa hos patienter. Genom att veta patienternas svårigheter och möjligheter underlättar det mötet med sjuksköterskan. Men samtidigt måste sjuksköterskan vara medveten om sina attityder för att skapa en bra relation genom att samtala. Syftet är att beskriva svårigheter och möjligheter som kan påverka mötet mellan sjuksköterskor och patienter med övervikt eller fetma. Resultatet av litteraturöversikten bygger på 11 vetenskapliga artiklar. Dessa hittades både genom en systematisk sökning av databasen Cinahl och genom manuell sökning. Resultatet visar att sjuksköterskor har svårigheter att jobba med patienter med övervikt som inte har någon motivation. Sjuksköterskor bör också vara uppmärksamma på hur de uttrycker sig och bemöter patienter med övervikt. Sjuksköterskor och patienter har olika erfarenheter av varandra i mötet. Vilket kan ge en dålig start för en bra relation.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Skövde

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:obesity overweight difficulties opportunities nurse fetma övervikt svårigheter möjligheter sjuksköterska

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.