Details

Välbefinnande och hälsa på arbetet - ur medarbetarnas perspektiv

by Eliasson, Agneta

Abstract (Summary)
Under de senaste åren har sjukfrånvaron i vårt land varit ett mycket stort problem. En viktig sak är därför att ta reda på hur vi kan vända denna negativa trend för att skapa friskare arbetsplatser. Denna studie handlar om hur medarbetarna på två fjärrvärmeanläggningar upplever sin arbetssituation när det gäller välbefinnande och hälsa. Rapporten baseras på fem kvalitativa intervjuer med medarbetarna. De teman som berörts är: att skapa en lagom arbetsbelastning, ökat inflytande och delaktighet, konstruktivt ledarskap,ett positivt arbetsklimat, kompetensutveckling, friskvård, hälsa och välbefinnande. Studien inriktades på att se lösningar men lyfte även fram de problem som medarbetarna upplevde i sin arbetssituation. Undersökningen visade bland annat att medarbetarna önskade ett större inflytande på sin arbetsplats, de ville känna mera delaktighet och de ansåg att ledarskapet skulle kunna utvecklas. Sökord: Välbefinnande på arbetsplatsen, hälsa på arbetet, förebyggande av ohälsa på arbetsplatsen, prevention, friskvård på arbetet. Innehållsförteckning
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Mittuniversitetet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:02/20/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.