Details

'n Ondersoek na die armoede-diskoers en die uitings patriargie, bloedskande en apartheid in Triomf van Marlene Van Niekerk.

by Hoogbaard, Sherrilyn

Abstract (Summary)
'n Ondersoek na die armoede-diskoers en die uitings patriargie, bloedskande en apartheid in Triomf van Marlene Van Niekerk.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:University of the Western Cape/Universiteit van Wes-Kaapland

School Location:South Africa

Source Type:Master's Thesis

Keywords:van niekerk marlene afrikaans literature history and criticism fiction discourse analysis

ISBN:

Date of Publication:01/01/1996

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.