Details

Lärares möte med döden i skolan : En studie om lärares erfarenheter

by Vinsander, Anna

Abstract (Summary)
Detta arbete handlar om hur man som lärare kan agera i en situation där en elev har förlorat en förälder eller då läraren har förlorat en kollega. Undersökningen bygger på en litteraturstudie och intervjuer med fyra lärare som har varit med om dödsfall i skolan. Lärarna i intervjuerna har berättat om sina egna erfarenheter, hur de har känt, tänkt och gått tillväga. Genom att ta reda på hur elever i olika åldrar reagerar på döden får man en viss beredskap för hur man som lärare kan bemöta dem. Litteraturgenomgången och intervjuerna ger bra exempel på hur man kan eller bör agera i en sorgesituation. Det är däremot inte en mall eftersom varje situation är unik och bör behandlas därefter. Nyckelord Keyword Död, sorg, beredskapsplan, lärare, elever, barn, sorgereaktioner INNEHÅLL 1.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:död sorg beredskapsplan lärare elever barn sorgereaktioner

ISBN:

Date of Publication:01/01/1999

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.