Details

Nätverksoperativsystem för lokala nätverk

by Bärkås, Karina

Abstract (Summary)
Val av nätverksoperativsystem är något som blivit viktigt att besluta i många företag och organisationer. Nätverken får fler och fler tjänster, många som ursprungligen utvecklades för Internet. Organisationerna och företagen måste hänga med i utvecklingen för att kunna få ett nätverk som är lätt att administrera och som är användarvänligt. Det finns ett flertal nätverksoperativsystem att välja på. De två vanligaste är Windows NT och Novell NetWare.Denna rapport innehåller en undersökning av ett flertal faktorer som kan vara viktiga att ta hänsyn till vid val av nätverksoperativsystem. Faktorerna som tas upp är hanterbarhet, skalbarhet, prestanda, säkerhet, feltolerans, Internet verktyg, integrering, kompatibilitet och migrering. Undersökningen tar fram olikheter mellan NT och NetWare avseende faktorerna. Integrering har varit viktigt att undersöka för att kunna lösa problem med flera användarplattformar. Detta för att underlätta systemadministration och göra systemet mer användarvänligt. Metoden som använts för att få fram fakta är en litteraturstudie av böcker och aktuella datatidskrifter.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Skövde

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:10/12/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.