Details

L'accés a la paternitat com a transició psicosocial

by Fuster Castell, Maria Pietat

Abstract (Summary)
Des del punt de vista psicoanalític, el pare i el seu paper en el desenvolupament integral del seu fill/a, ha estat un tema àmpliament desconegut i desatés. Un fet semblant passa des del punt de vista de la investigació empírica en la psicologia evolutiva, psicologia clínica, psicopatologia, etc. Però, les noves perspectives de la investigació sobre el desenvolupament i creixement de les criatures, tant des del punt de vista de lobservació sistemàtica i clínica, com dels estudis empírics, li atorguen cada cop més importància. Els canvis socials i psicosocials de la família han suposat indubtables canvis del paper de la mare i del paper del pare (i de les seves representacions mentals acompanyants) que fa poc temps han començat a considerar-se Han aparegut estudis i descripcions sobre la sèrie de canvis que pateix el pare dintre de la família, a partir de lembaràs i del naixement de la criatura. En aquest treball presentarem una visió general sobre el tema, i resultats que hem obtingut en el nostre estudi sobre la transició a la paternitat en pares duna llar dinfants del districte de Sant Martí de Barcelona. Shan investigat variables biològiques, psicològiques i psicosocials durant lembaràs, als tres mesos de vida de la criatura, i quan aquesta tenia 12 mesos. En general, els resultats apunten cap la importància de la paternitat com una important transició psicològica, i que ens pot permetre parlar de crisi psicosocial. I ho fa en tres nivells: síndrome de covada, desequilibri emocional post-part i aspectes que continuen en la transició bio-psico-social als 12 mesos de vida de la criatura.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Pérez Testor, Carles; Tizón García, Jorge L.

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:fpceeb psicologia

ISBN:

Date of Publication:07/19/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.