Document Text (Pages 61-70) Back to Document

The influence of approaching behavior on the development of likeability in social anxiety.

by Cappendijk, Fieke Lynn, MS


Page 61

10. Non-verbaal ongemak: In hoeverre laat de proefpersoon op een gepaste manier zien dat
het een ongemakkelijke situatie is (ongemak openlijk laten zien zoals de tijd nemen om
een vraag te bedenken). In wachtkamer: kun je de zenuwen/ongemak ook echt zien als ze
vertelt dat ze het spannend vindt?
1 2 3 4 5 6 7 8 9
bijna neutraal behoorlijk
geen veel
emotie emotie
Helemaal

geen
emotie
11. Hoe open reageerde de proefpersoon op de vragen van de rollenspeler? (geeft ze korte of juist

meer uitgebreide antwoorden?)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
behoorlijk neutraal behoorlijk

kort uitgebreid
zeer
kort
Reciprociteit: wederkerigheid tussen proefpersoon en rollenspeler

zeer
veel
emotie

zeer
uitgebreid

12. Hoe evenwichtig was het gesprek verdeeld tussen rollenspeler en proefpersoon (hoe goed
leerde je hen kennen)?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Behoorlijk Neutraal, Behoorlijk
onevenwichtig, de een evenwichtig,
de een meer wat meer de een iets
dan de ander dan de meer dan de
ander ander

Heel
onevenwichtig,

de een
duidelijk veel
meer dan de

ander
13. Zaten de rollenspeler en de proefpersoon op een zelfde niveau van openheid?

Heel
evenwichtig,

allebei
evenveel

1 2 3 4 5 6 7 8 9
helemaal vaak niet neutraal meestal het hele

niet gesprek
Op wat voor manier vraagt de proefpersoon informatie op bij de rollenspeler?
14. Verbaal: In hoeverre vond u dat de proefpersoon verbaal oprechte interesse liet zien als ze vragen

stelde? (stelt de vraag met nieuwsgierigheid, lijkt echt het antwoord te willen horen / vraagt alleen
omdat het moet, om de tijd te vullen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
behoor- neutraal behoor-

lijk lijk
ongeïnt geïntere
eresseer sseerd

d

zeer
ongeïnt
eresseer

d

zeer
geïntere
sseerd

57


Page 62

15. Non-verbaal: In hoeverre vond u dat de proefpersoon in haar houding (non-verbaal) oprechte
interesse liet zien als ze vragen stelde? (lichaam naar de rollenspeler toegedraaid, aankijken bij
het stellen van vragen, naar de ander toebuigen).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
behoorlijk neutraal behoorlijk
onoprecht oprecht

zeer
onoprecht

zeer
oprecht

Hoe gaat de proefpersoon om met de informatie van de rollenspeler?
16. In hoeverre reageert te proefpersoon op informatie van de rollenspeler?

1 2 3 4 5 6 7 8 9
reageert neutraal reageert
bijna niet behoorlijk

op op
informatie informatie

reageert
helemaal
niet op
informatie
17. Non-verbaal: Hoe bemoedigend reageert de proefpersoon op informatie van de

rollenspeler? Hummen, knikken, ja,ja.

zeer
ontmoedigend
reageert
duidelijk

op
informatie

1 2 3 4 5 6 7 8 9
behoorlijk neutraal behoorlijk
ontmoe- bemoedigenddigend
18. Non-verbaal: Hoe goed luistert de proefpersoon naar de rollenspeler? (is er met de

aandacht bij, lijkt informatie van de rollenspeler echt te horen en in zich op te nemen)

Luistert
helemaal

niet

zeer
bemoedigend

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Luistert
vaak niet
Luistert
soms wel
en soms
niet goed
Luistert
behoorlijk

goed

19. Verbaal: In hoeverre geeft de proefpersoon gevoelsreflecties op (emotionele) informatie
van de rollenspeler, “wat leuk, moeilijk, vervelend, eng, mooi etc. voor je”
1 2 3 4 5 6 7 8 9
behoorlijk neutraal behoorlijk
weinig veel
gevoels- gevoelsreflecties
reflecties

helemaal

geen
gevoelsreflecties
Luister
t zeer
goed

zeer veel
gevoelsreflecties

58


Page 63
59
20. Verbaal en non-verbale gevoelsreflecties: Hoe empathisch reageert de proefpersoon op
(emotionele) informatie van de rollenspeler? Gevoelsreflecties die duidelijk oprecht en
warm zijn.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Helemaal
geen
warme
gevoelsreflecties
behoorlijk
weinig
warme
gevoelsreflecties
neutraal behoorlijk
warme
gevoelsreflecties
zeer veel
warme
gevoels-
reflectie
s
21. Laat de proefpersoon ruimte om antwoord te geven bij het stellen van een vraag?
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Amper
ruimte
behoorlijk
weinig
niet
weinig/
niet
veel
behoorlijk
veel
Veel
ruimte
22. Hoe goed vraagt de proefpersoon door op een onderwerp (Wat is dat, hoe zit dat dan, wat
vind je ervan etc.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Vraagt
helemaal
niet
goed
door
Vraagt
matig
goed
door
neutraal Vraagt
behoorlijk
goed
door
Vraagt
zeer
goed
door

Page 64
60
Veiligheidsgedrag
23. In hoeverre vermijd de proefpersoon oogcontact met de rollenspeler.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
vermijd
geen
oogcontact
vermijd
zelden
oogcontact
neutraal vermijd
regelmatig
oogcontact
vermijd
continu
oogcontact
24. In hoeverre haalt de pp zichzelf naar beneden (“ik ben ook zo onhandig, dom”)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
haalt zz
helemaal
niet naar
beneden
haalt zz
weinig
naar
beneden
neutraal haalt zz
zo nu en
dan naar
beneden
haalt zz
veel
naar
beneden
25. In hoeverre laat de pp haar ongemak op een ongepaste manier zien? (heb jij niet een vraag
voor mij, nu weet ik helemaal niets meer te zeggen) friemelen, draaien, lezen in boekje.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Laat
bijna
geen
ongemak
zien
Laat heel
weinig
ongemak
zien
neutraal Laat
beoorlijk
vaak
ongemak
zien
Laat heel
vaak
ongemak
zien
26. Hoeveel gesloten vragen stelt de proefpersoon achter elkaar? (leek het op een spervuur aan
vragen?)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
zeer
weinig
gesloten
vragen
achter
elkaar
behoorlijk
weinig
gesloten
vragen
achter
elkaar
neutraal Behoorlijk
veel
gesloten
vragen
Achter
elkaar
Zeer
veel
gesloten
vragen
achter
elkaar
27. In hoeverre leek het dat de pp probeerde om stiltes te vermijden?
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Leek
helemaal
geen
stiltes te
vermijden
Leek niet
echt
stiltes te
vermijden
neutraal Leek
stiltes te
vermijden
Leek
sterk
stiltes te
vermijden

Page 65

28. Geeft de proefpersoon zelf antwoord op een eigen gestelde vraag? (studeer je hier? Ja, dat
had je al gezegd…)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
behoor- behoorlijklijk
veel
weinig
geen
enkele
keer

niet
weinig/

niet
veel
29. Hoe is het stemvolume van de proefpersoon

1 2 3 4 5 6 7 8 9
redelijk neutraal normaal
sterk tot zacht
Goed
/sterk
30. In hoeverre laat de proefpersoon een ongemakkelijk lange stilte vallen?

1 2 3 4 5 6 7 8 9
bijna niet neutraal

in het
gesprek
helemaal
niet in
het
gesprek
een klein
deel van

het
gesprek
31. In hoeverre is de proefpersoon steeds maar eens met de rollenspeler terwijl dat niet

oprecht lijkt (snel van mening veranderen, mening aanpassen aan de rollenspeler)

helemaal
niet

elke
keer

heel
zacht

bijna
het
gehele
gesprek

1 2 3 4 5 6 7 8 9
bijna niet neutraal behoorlijk
veel
32. In hoeverre vraagt de pp indirect om bevestiging? (studeren is wel leuk in Maastricht,

toch?)

zeer
veel

1 2 3 4 5 6 7 8 9
behoor- behoor- vaak

lijk lijk veel
weinig
geen
enkele
keer

niet
weinig/

niet
veel

61


Page 66
62
33. In hoeverre vraagt de proefpersoon om directe bevestiging? (Vind je ook niet?)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
geen
enkele
keer
behoorlijk
weinig
niet
weinig/
niet
veel
behoorlijk
veel
vaak
34. Gebruikt de proefpersoon stopwoordjes om de stiltes op te vullen?
1 2 3 4 5 6 7 8 9
geen
enkele
keer
behoorlijk
weinig
niet
weinig/
niet
veel
behoorlijk
veel
vaak

Page 67
63
Ongepast gedrag
35. Hoe beleefd/gepast reageert de proefpersoon?
1 2 3 4 5 6 7 8 9
zeer
gepast
behoorlijk
gepast
neutraal behoorlijk
ongepast
zeer
ongepast
36. In hoeverre wil de pp de rollenspeler overhalen om haar mening te volgen / mening op te
dringen?
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Probeert
duidelijk
niet de
rollenspeler
over te
halen
Probeert
eigenlijk
niet de
rollenspeler
over te
halen
neutraal Probeert
soms de
rollenspeler
over te
halen
Probeert
vaak de
rollenspeler
over te
halen
37. In hoeverre beschuldigt de pp de rollenspeler? Bv. dat hij een andere mening zou moeten
hebben?
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Beschuldigt
duidelijk
niet
Beschuldigt
eigenlijk
niet
neutraal Beschuldigt
wel eens
Beschuldigt
regelmatig

Page 68

VRAGENLIJST SOCIAAL GEDRAG ROLLENSPELER

Openheid van de rollenspeler
1. Hoe open was je de houding van de rollenspeler?

1 2 3 4 5 6 7 8 9
behoorlijk neutraal behoorlijk
gesloten open

erg
gesloten
2. Hoeveel ben je van de rollenspeler te weten gekomen? (feiten zoals waar hij woont, wat

voor studie hij doet, waar hij vandaan komt)

heel
open

1 2 3 4 5 6 7 8 9
helemaal erg neutraal behoorlijk zeer

niets weinig veel veel

3. Hoe open reageerde de rollenspeler op de vragen van de proefpersoon? (geeft hij korte of juist
meer uitgebreide antwoorden?)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
behoorlijk neutraal behoorlijk

kort uitgebreid
zeer
kort

zeer
uitgebreid

Op wat voor manier vraagt de rollenspeler informatie op bij de proefpersoon?
4. Verbaal: In hoeverre vond u dat de rollenspeler verbaal oprechte interesse liet zien als hij vragen

stelde? (stelt de vraag met nieuwsgierigheid, lijkt echt het antwoord te willen horen / vraagt alleen
omdat het moet, om de tijd te vullen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
behoor- neutraal behoor-

lijk lijk
ongeïnt geïntere
eresseer sseerd

d

zeer
ongeïnt
eresseer

d

zeer
geïntere
sseerd

Hoe gaat de rollenspeler om met de informatie van de proefpersoon?
5. In hoeverre reageert te rollenspeler op informatie van de proefpersoon?

1 2 3 4 5 6 7 8 9
reageert neutraal reageert
bijna niet behoorlijk

op op
informatie informatie

reageert
helemaal
niet op
informatie
reageert
duidelijk

op
informatie

64


Page 69

6. Non-verbaal: Hoe bemoedigend reageert de rollenspeler op informatie van de
proefpersoon? Hummen, knikken, ja,ja.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
behoorlijk neutraal behoorlijk
ontmoe- bemoedigenddigend

zeer
ontmoedigend

zeer
bemoedigend
7. Non-verbaal: Hoe goed luistert de rollenspeler naar de proefpersoon? (is er met de

aandacht bij, lijkt informatie van de proefpersoon echt te horen en in zich op te nemen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Luistert
vaak niet
Luistert
helemaal

niet
Luistert
soms wel
en soms
niet goed
Luistert
behoorlijk

goed

8. Hoe goed vraagt de rollenspeler door op een onderwerp (Wat is dat, hoe zit dat dan, wat
vind je ervan etc.)

Vraagt
helemaal

niet
goed
door

Luister
t zeer
goed

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Vraagt neutraal Vraagt
matig behoorlijk
goed goed
door door

Vraagt
zeer
goed
door

65


Page 70

Overtreding ingetrainde regels:
9. Hoe vriendelijk was de rollenspeler?

1 2 3 4 5 6 7 8 9
heel erg
vriendelijk
behoorlijk
vriendelijk
niet
onvriendelijk,
maar ook niet
vriendelijk
behoorlijk
onvriendelijk

heel erg
onvriendelijk

10. Hoeveel verantwoordelijkheid voor het gesprek nam de rollenspeler (bv. op gang
brengen/houden van het gesprek)?

1 2 3 4 5 6 7 8 9
nam heel veel
verantwoorde
-lijkheid
nam behoorlijk
veel
verantwoordelijkheid
nam niet veel,
maar ook niet
weinig
verantwoordelijkheid
nam
behoorlijk
weinig
verantwoordelijkheid
nam heel erg
weinig
verantwoordelijkheid

11. Hoe vaak maakte de rollenspeler méér dan 3 opmerkingen per antwoord?
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Helemaal niet Bijna niet niet echt vaak behoorlijk
vaak
heel erg vaak

12. Hoe vaak greep de rollenspeler in binnen 7 seconden?

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Greep
helemaal niet
in
Greep weinig
in
Greep zo nu
en dan in
Greep vaak
in
Greep bijna
altijd in

66

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.