Details

Likviditetsfällan går igen : Fallet USA 2008/09 The Rise of the Liquidity Trap : The United States 2008/09

by Gustafsson, Johan; Lundgren, Elin

Abstract (Summary)

Likviditetsfällan är en ekonomisk anomali där expansiv penningpolitik blir verkningslös för att transmissionsmekanismen genom vilken penningmängdsökningar påverkar produktionen inte fungerar normalt. Makroteorin tenderar att bortse från de delar av teorin som krävs för att analysera likviditetsfällan. Det handlar främst om elasticiteten i efterfrågan på realbalans och hur den påverkar LM-kurvans lutning. Klassisk IS-LM-analys tenderar dessutom att inte betona den intertemporala dimensionen i konsumtions- och investeringsbeslut, vilket kan ha en avgörande betydelse vid en likviditetsfälla.

Mycket tyder på att den amerikanska ekonomin är på väg att fastna i en likviditetsfälla som – om den inte neutraliseras av en framgångsrik stabiliseringspolitik – kommer ha negativa effekter för hela världsekonomin.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:makroekonomi likviditetsfälla amerikansk ekonomi economics nationalekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.