Details

Lärares hantering av elever som utmanar skolan

by Hammarberg, Charlotta

Abstract (Summary)
I det här arbetet är syftet att lära mer om lärares strategier för att hantera elever som utmanar skolan. Både förebyggande arbete och kortsiktiga tillvägagångssätt som olika lärare arbetar med kommer att utforskas. I arbetet finns även syftet att undersöka hur man som lärare kan få hjälp och stöd av skolan som organisation vid problem som uppstår med elever som utmanar skolan. Arbetet innehåller en empirisk studie med kvalitativa intervjuer med lärare. Sex lärare i som arbetar i åren 7-9 har deltagit i studien. Urvalet gjordes genom bekvämlighetsurval. I studien har jag sett en uppdelning av lärarnas handlande i förebyggande strategier och spontana handlingar. De förebyggande strategierna är mer långsiktiga och görs i ett mer långsiktigt perspektiv. Dessa strategier är inget som görs under endast en lektion, vilket kan vara fallet med de spontana handlingarna. I studien finns indikationer på att många lärare använder sig av gränser och regler som förebyggande strategi att hantera elever som utmanar läraren eller skolan som organisation. I studien ser jag även indikationer på att lärare som känner stöd av rektor/ledning också känner att de vågar lita mer på sig själva och sitt eget handlande. Nyckelord Lärare, gränser och regler, utmanar Linköpings universitet Lärarprogrammet Charlotta Hammarberg Lärares hantering av elever som utmanar skolan Examensarbete 10 poäng LIU-LÄR-L-EX--05/100--SE Handledare: Ingrid Andersson Institutionen för utbildningsvetenskap
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.