Details

Anläggningsarbeten för ett vindkraftverk i Karryd Construction works for a wind turbine in Karryd

by Freidh, Martin; Winberg, Sebastian

Abstract (Summary)

 

Vindkraftsindustrin är en starkt växande marknad både Sverige och övriga världen och utbyggnaden ökar hela tiden. Detta ger inte bara arbete åt de företag som tillverkar själva vind-kraftverken utan även för företag inom anläggningsbranschen.

Skanska väg och anläggning i Växjö har fått en offertförfrågan på uppförande av vägar och fundament för ett vindkraftverk i Karryd. I detta arbete har vi utrett metoder och kostnader för projektet i Karryd. Vi har även undersökt vilka olika typer av fundament som idag används vid uppförandet av vindkraftverk.

Grunden till detta arbete är att Skanska mer exakt ska kunna uppskatta kostnader för anläggning av vindkraftverk men också få en inblick i vilka fundamentstyper som finns. Vårt resultat är en kalkyl och en tidplan som vi hoppas Skanska ska kunna ha nytta av vid kommande vindkraftprojekt.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Växjö universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:vindkraftverk fundament formsystem kalkyl vägbyggnation building engineering byggnadsteknik

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.