Details

Kunskapsöverföring i ett svenskt multinationellt företag : Hur absorptionskapacitet och kommunikation påverkar kunskapsöverföringen

by Saadat, Mikael; Forsberg, Mikael

Abstract (Summary)

Den här uppsatsen ämnar analysera hur absorptionskapacitet och graden av kommunikation påverkar kunskapsöverföringen i ett svenskt multinationellt företag. Genom webbenkäter till företagets totalpopulation (N=540) har data samlats in på individnivå med en svarsfrekvens på 36 procent. Uppsatsen bygger på teorierna att prestationsbaserad kompensation och intern kommunikation är positivt relaterad till anställdas motivation samt att utbildning och prestationssystem är positivt relaterad till anställdas kompetens. Anställdas kompetens och motivation är i sin tur de variabler som vi använt oss av för att mäta absorptionskapacitet. Resultaten visade att absorptionskapacitet och graden av kommunikation hade en positiv signifikant påverkan på kunskapsöverföringen. Intern kommunikation var positivt relaterad till anställdas motivation och prestationssystem var positivt relaterad till anställdas kompetens.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:kunskapsöverföring absorptionskapacitet kommunikation motivation kompetens svenskt multinationellt företag business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.