Details

Qüestions entorn el sistema educatiu en el període dimplantació de la LOGSE. Finançament de lensenyament obligatori públic a Catalunya

by Girbau Massana, Lluís

Abstract (Summary)
Resum: En aquesta Tesi proporciona una visió global del finançament del sistema educatiu obligatori públic a Catalunya de 6 a 16 anys (1990-02), al llarg de la qual sanalitza la major part de les polítiques educatives des daquesta perspectiva. Esperem que pugui ajudar a la Comunitat Educativa a estar millor informats i que contribueixi al necessari debat de la qualitat de les nostres escoles i com sha de fer front a les despeses que originen. La recerca sha fet sobre Sistema Educatiu obligatori públic Català (1990-2002). Les 369 pàgines han estat elaborades pensant en donar informació als ciutadans del estat del complex sistema de finançament i les polítiques portades a terme en aquest període. Molts i importants canvis legislatius han succeït. El nostre objectiu no era només proporcionar una visió precisa del finançament del Sistema Educatiu en el període dimplantació de la LOGSE a Catalunya, sinó també proporcionar una informació pedagògicament fàcil dentendre per part dels ciutadans. La part del anàlisis referida al Sistema Educatiu està dividit en quatre seccions: Primera secció: Visió del sistema educatiu Català 1990-02 (alumnes, centres docents, unitats escolars i professors) Segona i tercera secció: Visió del finançament estatal 1990-02 i de la aplicació daquests fons dacord amb la despesa en educació. La informació en aquestes seccions està estructurada en petició de fons, origen i aplicació dels mateixos a Catalunya La quarta secció compara la despesa educativa entre diferents Comunitats Autònomes i dóna una visió de la despesa pública en educació al llarg dels anys corresponents al període dimplantació de la LOGSE (1990-2002) Dos annexes sinclouen contenint informació específica, una referent als debats a la premsa i laltre referida a comentaris i valoracions pròpies per tal de que el ciutadà pugui animar-se a debatre el finançament de la educació a Espanya i a Catalunya.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Recio Figueiras, Eugenio

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:esade bs economia ciències socials i mètodes

ISBN:

Date of Publication:11/22/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.