Details

Modersmålsundersvisning- en kvalitativ studie om invandrarföräldrars inställning till modersmålsundervisning

by Valdes, Kaarina

Abstract (Summary)
Syftet med mitt arbete var att undersöka vad några invandrarföräldrar hade för inställning till modersmålsundervisningen. Jag valde en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Mitt arbete baserades på intervjuer som jag gjorde med åtta invandrarföräldrar. I resultatet framkom att nästan alla invandrarföräldrarna från undersökningen hade en mycket positiv inställning till modersmålsundervisningen. Många ansåg att de barn, som lärde sig sitt modersmål, kommunicerade bättre med andra som talade samma språk. Barnens intresse och kunskap om den egna kulturen ökade. De blev starkare som personer och självförtroendet stärktes. Barnens identitet stimulerades. Föräldrarna nämnde även några brister i organisationen. T.ex. schemaläggningen, antalet undervisningstimmar och modersmålslärare som inte talade samma dialekt. Det här arbetet vänder sig främst till föräldrar och lärare, som är intresserade av modersmålsundervisning i allmänhet och minoritetsbarn i synnerhet. Nyckelord Keyword Språkutveckling, tvåspråkighet, språkinlärning, modersmålsundervisning, modersmålslärarna 2
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:språkutveckling tvåspråkighet språkinlärning modersmålsundervisning modersmålslärarna

ISBN:

Date of Publication:01/01/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.