Details

Interacció en infants amb plurideficiència. Intervenció i avaluació.

by Soro Camats, Emili

Abstract (Summary)
La tesi té com a principal objectiu dissenyar i posar en pràctica un procés longitudinal dintervenció-avaluació fonamentat en lenfocament habilitador en general, i en la perspectiva dels sistemes augmentatius i alternatius de comunicació, en concret, per a persones amb greu discapacitat per a la comunicació oral. Es postula el possible desenvolupament de la comunicació i el llenguatge des de lús de la noció de la bastimentada ("scaffolding") que aporta lemmarcament teòric del constructivisme social, i en el model de recerca participativa. La tesi presenta els resultats dun procés longitudinal dassessorament, de quatre anys de durada, adreçat a les escoles i a les famílies de tres infants amb paràlisi cerebral i plurideficiència greu que necessiten utilitzar sistemes de comunicació assistida. Els resultats s'analitzen a la llum de la descripció d'un cas i de la quantificació de les observacions realitzades en els tres casos.
Bibliographical Information:

Advisor:Basil Almirall, Carme

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:psicologia evolutiva de l educació

ISBN:

Date of Publication:09/20/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.