Details

Marknadsföringsutgifters effekt på lönsamhet och aktieägarvärde

by Hjelm, Sofia; Karlsson, Sofie

Abstract (Summary)

Uppsatsen undersöker om varumärkesbyggande investeringar definierade som marknadsföringsutgifter har en positiv effekt på företags lönsamhet och genererat aktieägarvärde.  Det är viktigt för företag med konkreta bevis på sambandet mellan marknadsföring, lönsamhet aktieägarvärde för att optimera resursallokering och för att marknadsförare ska kunna hävda sin nytta i företaget.  Marknadsföringsinvesteringar förväntas bland annat förbättra produkters upplevda kvalitet och därigenom skapa utrymme för större marginaler samt möjliggöra differentiering från konkurrensen. Sambandet testas genom att undersöka fem svenska företag.  Vi jämför deras marknadsföringsutgifter med fyra nyckeltal som speglar på lönsamhet och aktieägarvärde. De resultat som kan säkerställas statistiskt visar att marknadsföringsutgifter har en negativ effekt på företags bruttomarginal och räntabilitet på eget kapital.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.