Details

Användbarhet på e-handelsplatser i cd-branschen

by Andreasson, Robert; Nilsson, Magnus

Abstract (Summary)
More and more e-commerce companys have realized how important the usability is for a web based business to survive on the web. To find out how usable a system is, one of the most common methods is to perform a usability test, where you let a group of people perform a couple of tasks on the system you want to evaluate. The purpose with this paper is to find out how customers and potential customers experience and behave on e-commerce sites that are selling cd´s and what problems they run in to. By performing a usability test we have measured the usability on two e-commerce sites. The test group contained ten individuals with specific criterias that we have specified earlier. Though the method we used involves a lot of practical elements, we have choosen to attache great importance to present our experience and thoughts about it. In our discussions we came to the conclusions that it is important to be well prepared and that you possess great knowledge and experience about the method to get the most out of it. The results from the tests where summarized, analyzed and compared to former studies and theories that we have read. We came to the following conclusions: The user experience high level of usability when the sites are easy to use, easy to understand and contains functions that work well, as the shopping cart, the search tool and the menus. The user also get frustated when they do not get feedback after putting an item in the shopping cart and if they do not get enough information about the products. Users with earlier experience of shopping cd´s on the web use the search tool in a greater extent than users without experience. 1 Sammanfattning Fler och fler e-handelsföretag har insett hur viktig användbarheten på deras e-handelsplats är för deras överlevnad. För att ta reda på hur användbart ett system är, är det vanligt att man utför ett användbarhetstest där man låter en testgrupp genomföra ett visst antal uppgifter på systemet som man vill utvärdera. Syftet med vår uppsats är att ta reda på hur kunder och potentiella kunder upplever och beter sig på e-handelsplatser som säljer cd-skivor samt om det finns några brister och problem som de stöter på. Vi har valt att genom användbarhetstest undersöka två företags e-handelsplatser för att vi på så sätt ska kunna få svar på våra frågeställningar. Testgruppen bestod av tio personer som var utvalda efter vissa förutbestämda kriterier. Eftersom den metod vi valt innebär mycket praktiska moment har vi i vår uppsats valt att lägga stor vikt vid att redovisa våra erfarenheter och tankar kring de test vi gjort. I våra diskussioner kring metoden kom vi fram till att det krävs noggranna förberedelser samt att man har god kunskap och erfarenhet av användbarhetstest för att få ut så mycket som möjligt av det. Resultatet från undersökningen sammanställdes och jämfördes med de tidigare teorier som vi tagit del av och det vi kom fram till var följande: Användarna upplever e-handelssajterna som användbara då de är lättanvända och tydliga och innehåller välfungerande funktioner såsom varukorg, sökverktyg och menyer. Användarna blir irriterade då det inte finns tillräcklig produktinformation eller då de inte får bekräftelse på att de lagt en vara i varukorgen. De som har tidigare erfarenhet av handel av cd-skivor på nätet använder sig i högre utsträckning av sökverktyget än de som inte har erfarenhet. 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING.................................................................................................................................................. 5 2 SYFTE OCH MÅLGRUPP.......................................................................................................................... 5 3 AVGRÄNSNING........................................................................................................................................... 6 4 PROBLEMFORMULERING...................................................................................................................... 6 5 TERMINOLOGI........................................................................................................................................... 6 5.1 E-HANDEL ............................................................................................................................................... 6 5.2 ANVÄNDBARHET..................................................................................................................................... 6 5.3 ANVÄNDBARHETSTEST........................................................................................................................... 7 6 METOD ......................................................................................................................................................... 7 6.1
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Arizona State University West

School Location:USA - Arizona

Source Type:Master's Thesis

Keywords:elektronisk handel användbarhet användargränssnitt användarundersökningar digital informationsproduktion

ISBN:

Date of Publication:01/01/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.