Details

Malmö diskont : en krisanatomi

by Kärrlander, Tom

Abstract (Summary)
In 1817, the then fourteen-year old bank, Malmö diskont, was the target of a bank run and the bank had to close. It had already been put under government control, due to mismanagement in the last few years of its existence. At the time, Malmö diskont was one of three privately owned banks and all three had to close as a result of a loss of confidence and bank runs also on the other two banks. Thus, private banks, with their roots in the 18th century disappeared, with noticeable economic repercussions. Although there was an unofficial credit market, consisting of the merchants and private bankers, (in addition to the government-owned Riksens Ständers Bank) it took a long time to restore confidence in privately owned commercial banks. This Licentiate thesis deals with this financial crisis in Sweden in 1817. The purpose is to describe this crisis from an institutional perspective and incorporate both formal and informal institutions to help explain why this crisis occurred. The basic assumption is that institutions both set the limits for individuals’ actions and sometimes direct them towards actions. The research questions were aimed at answering what institutions existed, to analyze the qualitative aspects of the institutions and try to answer how they may have influenced the actions of the Malmö diskont management. The results show that institutions at the time both influenced and paved the way for the dubious management of the bank in its last years. Sometimes, institutions widened the perceived area of discretion; at others, it curtailed the freedom of action to such an extent that the rules of the institutional framework became virtually unmanageable. The broader contribution of my research is to add to the theory of financial crises, how both explicit and implicit rules of the game contribute to crises. © Tom Kärrlander Kungliga Tekniska Högskolan Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad Centrum för bank och finans Stockholm II FÖRORD Denna licentiatavhandling är ett delmål på vägen mot en bättre förståelse av en hittills ganska okänd finansiell kris. Avhandlingen beskriver vägen mot den lokala banken Malmö diskonts fall 1817. I fallet drog Malmö diskont med sig de båda övriga privatägda diskontbankerna. Förtroendet för privatägda affärsbanker var länge lågt efter denna krasch. De tre privata diskonterna svarade 1817 för ungefär en femtedel av den totala volymen utestående sedlar i Sverige och när diskonterna föll, gav det märkbara ekonomiska återverkningar. Krisforskning kommer alltid att ha aktualitet. Finansiella kriser kommer att inträffa lika regelbundet som de alltid hittills gjort. Jag träffade en gång en bankaktieanalytiker, som sade: ”Bankers don’t make the same mistake twice – in a row”. Det faktum att jag arbetat 34 år i bank, och upplevt flera finansiella kriser, har varit en stark drivkraft i min forskning för att förstå mekanismerna hur diskonternas kris uppstod. Syftet med avhandlingen är att ge en bättre förståelse än tidigare av krisförloppet. Därför vill jag beskriva det på ett annorlunda sätt, genom att använda institutionell teori. Genom att knyta mitt arbete till tidigare forskning inom ämnet finansiella kriser vill jag blottlägga orsakssammanhang och därmed bidra till teoribildningen i detta ämne. Många har medverkat till att denna avhandling kan läggas fram. Mitt första tack går till min svärmor, Maja-Britta Jacobsson, som lärde mig hur jag kunde få ett ”tredje liv” och till min familj, som varit ett osvikligt stöd. Huvudhandledare för mitt arbete har varit professor Kent Eriksson och bihandledare har varit Enrique Rodriguez, adjungerad professor, båda verksamma på Centrum för bank och finans på KTH. Jag är tacksam för alla goda råd och att ni trott på mig. Jag skall göra mitt bästa för att motsvara era förväntningar även i framtiden. Det finns många ytterligare att tacka, men jag inskränker mig till att tacka i grupp – tack alla stödpersoner, seminariekamrater och studiekamrater för att ni accepterat mig i er krets och hjälpt mig på alla möjliga sätt. Jag ber att få återkomma om ett par år med ett djupare och mer personifierat tack. Avslutningsvis, tack alla ni, som tvivlat på att jag skulle klara detta. Ni har varit en sporre i mitt arbete. Ge inte upp! Fortsätt tvivla! Mycket arbete återstår. Stockholm i maj 2008 Tom Kärrlander III INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Kungliga Tekniska högskolan

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:HUMANITIES and RELIGION; History and philosophy subjects; History subjects; Economic history

ISBN:978-91-976270-1-6

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.