Details

Är det möjligt med kultur i Jönköping? : En studie baserad på tre organisationers kommunikation kring kulturens roll i Jönköpings stadskärneutveckling. Is it possible with culture in Jönköping? : A study based on three organizations communication regarding the role of culture in the development of downtown Jönköping.

by Jarl, Marcus; Wannebo, Cecilia

Abstract (Summary)

Kultur som en strategi för tillväxt i en stad blir således allt mer vanlig, dock saknas en mer ingående studie kring Jönköping som stad.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Jönköping

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:city branding place stadsplanering kultur kulturinvestering media and communication studies medie och kommunikationsvetenskap

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.