Details

Är det inne att lära ute? En studie av hur man använder utemiljön i undervisningen

by Hammer, Meta

Abstract (Summary)
Detta arbete handlar om utomhuspedagogik. Det bygger på en litteraturgenomgång med olika exempel från andra lärares tankar om utemiljöns pedagogiska fördelar. Vidare finns tre lärares erfarenheter från vad man kan arbeta med utomhus. Arbetet innehåller också en presentation av hur Västra Hargs skola har byggt upp sin utemiljö och hur Charlottenborgsskolan i Motala arbetar med sin “Gröna tråd” från F-6. Det innehåller också en bilaga där det ges exempel på vad man kan göra ute inom de olika ämnen som vi har i skolan. Nyckelord Keyword Utomhuspedagogik, uterum 3 1 INLEDNING............................................................................................. 4 2 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING........................................... 5 3 METODBESKRIVNING......................................................................... 5 4 HISTORISK BAKGRUND TILL UNDERVISNING UTOMHUS ......... 6 5 LÄROPLANERNA................................................................................... 8 6 LITTERATURGENOMGÅNG ............................................................. 10 7 REDOVISNING AV HUR OLIKA SKOLOR ARBETAR MED
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:utomhuspedagogik uterum

ISBN:

Date of Publication:01/01/2001

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.