Details

Dokusåpa - den nya trenden : hur ungdomar påverkas av att titta på dokusåpor

by Pettersson, Ulla-Britt; Rosander, Maria

Abstract (Summary)
Arbetets art C-uppsats i pedagogik 10p Titel: Dokusåpa - den nya trenden Sidantal: 49 Författare: Maria Rosander 650704 Ulla-Britt Pettersson 530129 Handledare: Gunilla Levén Datum: Maj 2005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sammanfattning Bakgrund Dokusåpan och den traditionella såpan har tagit allt mer plats i människans vardag. Vi diskuterar i skolan, på arbetsplatsen och med våra nära om de olika avsnitten och undrar hur de kommer att sluta. Dokusåpan har blivit en del i det sociala samhället. Av vårt diagram nedan kan man utläsa utvecklingen av sändningstid/vecka av dokusåpor år 1998 och 2000 enligt granskningsnämnden för radio och tv. Det är de senaste siffror som finns att få tag på i denna fråga. Resultatet är framtaget under 17 veckor varje år. Som man kan se har ökningen varit stor under denna tid. Dokusåpor tar mer och mer av sändningstiden. Då det är nästan 4 år sedan den senaste mätningen, och utvecklingen av dokusåpor ökar varje år så kan man förmoda att det är ännu fler timmar idag år 2004. http://www.grn.se/grn_index.asp Dokusåpor timmar 8 7 6 5 4 3 2 1 0 SVT TV4 TV3 Kanal 5 ZTV kanaler 1998 2000 Fig. A dokusåpornas ökning i timmar mellan åren 1998 och 2000 Enligt Patzlaff (2002) så har barnens språkutveckling blivit sämre. Några av de forskare som vi refererat till i vår undersökning menar att de barn som har en bra grogrund att stå på språkmässigt, tillgodogör sig mer av att se på tv än de barn som har sämre språkmässiga kunskaper. Patzlaff (2002) menar också att kunskap och bildning avtar när tv-tittandet ökar. Tv har även blivit ett naturligt inslag i barnens vardag. Om barn regelbundet ser på program med grova kränkningar med föräldrars tillåtelse, så kan det tänkas leda till en normförvirring hos barnen och att det kan bli svårt att känna en inlevelse och empati för andra människor och varelser. Det kan bli normalt att lösa konflikter med kränkningar och våld. (Felitzen, Filipson, Schyller 1977) Syfte Syftet med denna studie är att undersöka hur ungdomars utveckling av språk och lärande påverkas av att titta på dokusåpor samt hur deras etik och moral utvecklas av dessa. Med ungdomar menar vi i den här studien ungdomar i åldern 13 - 15 år. Frågeställningar: • Hur påverkas ungdomars språk och lärande av att titta på dokusåpor? • Hur ser ungdomar på etik och moral? • Vad lär ungdomar av att titta på dokusåpor? Metod Vi har använt oss av en kvantitativ metod med kvalitativa inslag i form av en enkätundersökning. Detta för att vi ska få ett så tillfredsställande resultat som möjligt. Vi har valt att göra enkätundersökningen i två klasser på en skola. Eleverna som svarat på enkäten går i årskurs åtta och årskurs nio. Totalt är det 53 personer som har svarat på enkäten Resultat Vårt resultat visar att det är många ungdomar som tittar på dokusåpor. En del tittar ensamma och det diskuteras sällan med vuxna om dokusåpor. Informanterna svarar också att det förekommer mobbning i deras närhet och att en del av dem mobbar själva. I den grupp som tittar på flest dokusåpor finns de som har störst problem med att läsa, skriva eller räkna. Det är också i den gruppen som man hittar de flesta som alltid tittar ensamma på dokusåpor. Man använder sig i högre grad av grova fula ord som hora och könsord än de som inte tittar på dokusåpor. På våra tre frågeställningar tycker vi att svaren har visat att dokusåpor kan ha en viss påverkan på språk och lärande, i och med att en del ungdomar hoppar över läxan för att se på dokusåpor och använder många fula ord. Innehållsförteckning
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Arizona State University West

School Location:USA - Arizona

Source Type:Master's Thesis

Keywords:dokusåpor ungdomar

ISBN:

Date of Publication:01/01/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.