Details

Några deltagares upplevelser av samverkansprojektet ROS i Malung

by Brolin, Helen; Larsson, Kerstin

Abstract (Summary)
The aim of this study was to find out what experiences some of the previous participants have from the Malung ROS project, ROS is a shortening of FAROS, cooperation between the local employment service office and the social insurance office. We wanted to investigate if the help provided to the participants had any affect to their life some time after the end of the project. There are a lot of unemployed people who’s on the sick list and need some extra help to get back on track. To prevent people from getting left behind there are a number of cooperation projects involving several different social actors. In most cases the employment service office and the social insurance office are two of the main actors. A qualitative method was put forward using an interview with seven persons who previously participated in the ROS project. The result clearly states that a cooperation project such as this is of great importance to the participants. It has showed to give the participants better self confidence and the courage to try out new ways to get back in employment again. Keyword: cooperation projects, vocational rehabilitation and labour market policy actio Förord Vi vill framföra ett stort tack till alla som bidragit till att denna uppföljning blev möjlig att genomföra. Vi riktar ett stort tack till Eva på Arbetsförmedlingen, Yvonne på jobbkontakten och Stefan på Försäkringskassan som har försett oss med uppgifter och information och alltid ställt upp för att på bästa sätt hjälpa oss. Vi vill också tacka vår handledare Åsa Ahlgren för hennes snabba respons med värdefulla synpunkter som hjälpt oss mycket i vårt tänkande och skrivande. Sist men inte minst vill vi tacka er respondenter som har ställt upp på intervjuer, utan er medverkan hade uppföljningen inte varit möjlig att genomföra. Helen Brolin och Kerstin Larsson Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mer. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa honom. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa någon. (Kirkegaard 1989-1902, bandXIII). Innehållsförteckning
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Mittuniversitetet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:02/21/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.