Details

Implicació dels proteoglicans i del receptor lipoproteic LRP en lacumulació lipídica en la paret vascular

by Otero Viñas, Marta

Abstract (Summary)
Lobjectiu del present treball de tesi fou estudiar la implicació dels principals proteoglicans presents en la paret vascular i del receptor lipoproteic LRP ("Low density lipoprotein receptor-related protein") en la transformació de les cèllules musculars llises de líntima arterial en cèllules escumoses, elements clau en la iniciació i progressió de la lesió ateroscleròtica. A fi de desenvolupar aquest objectiu sanalitzà la capacitat del proteoglicà versicà de modificar les lipoproteïnes de baixa densitat (LDL) infiltrades en la paret vascular i sanalitzà com aquestes partícules de LDL modificades eren internalitzades pel receptor lipoproteic LRP en les cèllules musculars llises vasculars. També sestudià la contribució dels proteoglicans heparan sulfat com a mecanismes independents o de cooperació amb el receptor LRP en la internalització de les LDL modificades en les cèllules musculars llises vasculars. Daltra banda, sestudiaren els nivells dexpressió del receptor LRP durant el desenvolupament de la lesió ateroscleròtica i com lacumulació lipídica intracellular regula lexpressió daquest receptor en les cèllules musculars llises vasculars humanes.
Bibliographical Information:

Advisor:Badimon Maestro, Lina; Llorente Cortés, Vicenta; Ramirez Sunyer, Ignasi

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:bioquímica i biologia molecular divisió iii

ISBN:

Date of Publication:04/13/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.