Details

Evaluación del uso de medidas de calidad de vida en la práctica clínica : aplicación a pacientes con cataratas

by Valderas Martínez, José María

Abstract (Summary)
Resum: L objectiu del present treball és lavaluació de limpacto a l atenció mèdica de lus sistemàtic dels instruments de mesura de la qualitat de vida relacionada amb la salut (QVRS). Es realitzà una revisió sistemàtica i meta-anàlisi dassaijos clínics. Es va desenvolupar un mètode per a la interpretació de les puntuacions basat en la Teoria de Resposta a lÍtem que es va aplicar a lÍndex de Funció Visual VF-14, una mesura de funció visual percebuda per a pacients amb cataractes. Es va dissenyar un estudi dintervenció abans-després en el que es mesurà de forma sistemàtica la funció visual de 833 pacients amb cataractes atesos de forma consecutiva a les consultas de 19 oftalmòlegs de centres hospitalaris i datenció primària. Els resultats indiquen que ladministració dinformación sobre QVRS i salut percebuda als professionals de la salut pot modificar alguns components del procés de l atenció sanitària, pero no el seu resultat.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Document Full Text
The full text for this document is available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Alonso Caballero, Jordi

School:Universitat Pompeu Fabra

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:ciències experimentals i de la salut

ISBN:

Date of Publication:06/22/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.