Details

Identificació i caracterització de transportadors de coure d'alta afinitat d'Arabidopsis thaliana

by Sancenón Galarza, Vicente Enrique

Abstract (Summary)
RESUMEN

La tesi doctoral semmarca dins de làrea de la biologia molecular de plantes, incloent algunes consideracions de tipus fisiològic, i descriu la identificació i caracterització de 5 gens Arabidopsis que codifiquen proteïnes amb similitud estructural amb els transportadors de coure eucariotes de la família Ctr. Els resultats del treball shan dividit en tres capítols. En el primer dells sanalitza a nivell teòric les seqüències dels polipèptids de la família COPT dArabidopsis, sinvestiga la seua funcionalitat en un sistema dexpressió heteròleg i es caracteritza de forma global el perfil dexpressió dels gens de la família. En aquest apartat es mostra que COPT1 i COPT2 restableixen amb gran eficiència el creixement en medi de selecció duna soca de llevat deficient en el transport de coure dalta afinitat i s'estableix que lexpressió dels dos transportadors es reprimeix en resposta a un tractament amb dosis tòxiques de coure. Per un altre costat, COPT3 i COPT5 complementen amb baixa eficiència al mutant de llevat i no responen al tractament amb coure. Les conclusions daquest primer apartat permeten proposar un model sobre la localització i funció cel·lular dels transportadors de la família. Els altres dos capítols de la tesi es centren específicament en lestudi del gen COPT1. En el segon capítol, es descriu lobtenció de plantes transgèniques que expressen un gen quimèric format per la fusió del promotor de COPT1 al gen GUS. Lanàlisi histoquímic daquestes plantes permet dilucidar que el gen COPT1 sexpressa en embrions i plàntules dArabidopsis. A més, en plantes adultes, lexpressió de COPT1 es restringeix als àpex radiculars, als tricomes, a les cèl·lules guarda i al pol·len. En lúltim capítol de la tesi sexposa lanàlisi fenotípic de plantes transgèniques que sobreexpressen i silencien COPT1, focalitzant lestudi en els teixits descrits en el capítol anterior. Així, es mostra que la sobreexpressió de COPT1 causa hipersensibilitat al coure i lactivació dels sistemes de segrest cel·lulars, representats per la metal·lotioneïna MT1a. Daltra banda, el silenciament postranscripcional de COPT1 causa una reducció en labsorció de coure, hipersensibilitat al dèficit de coure, un allargament de larrel primari i irregularitats en la formació de la coberta dexina. Globalment, els resultats de la tesi descriuen per primera vegada lexpressió dun transportador de coure als arrels duna planta superior i assenyalen la participació de COPT1 en labsorció de coure i en altres processos fisiològics i del desenvolupament vegetatiu i reproductiu dArabidopsis thaliana. -------------------------------------------------------------------------------------------------

This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Peñarrubia Blasco, Lola

School:Universitat de València

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:bioquímica i biologia molecular

ISBN:

Date of Publication:07/09/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.