Details

Utilización de los servicios sanitarios en población infantil y adolescente europea

by Berra Ramos, Silvina del

Abstract (Summary)
Resum La utilització de serveis sanitaris en població infantil i adolescent europea ha estat fins ara poc analitzada. Aquest treball de recerca es va centrar en lanàlisi de la utilització de serveis sanitaris en població infantil i adolescent de la ciutat de Barcelona i donze països europeus, estudiant la seva associació amb necessitats en salut, característiques de la família i dels sistemes sanitaris. Concretament, es van plantejar els objectius dexaminar la utilitat de la salut percebuda com a mesura de necessitat en salut i lexistència de desigualtats socials en la utilització de serveis sanitaris. Un objectiu addicional, a nivell metodològic, va ser estudiar la participació, resposta i representativitat de les mostres dels països participants en lestudi europeu, segons els mètodes de selecció i dadministració. Es van utilitzar les dades de lenquesta de salut de Barcelona (ESB) de lany 2000 de la població de 5 a 14 any i de lestudi europeu KIDSCREEN que es va dur a terme al 2003 en població de 8 a 18 anys. La utilització de serveis sanitaris en població infantil i adolescent va mostrar-se dacord amb els nivells de necessitat en salut, excepte en laccés davant dels problemes de salut mental. Es van trobar desigualtats socioeconòmiques i es van identificar característiques estructurals i organitzatives dels sistemes sanitaris que semblen disminuir laccessibilitat. Les mesures de salut percebuda van aportar informació addicional confirmant la seva validesa i utilitat en lavaluació de serveis sanitaris per a la població infantil i adolescent.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Document Full Text
The full text for this document is available in Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Rajmil Rajmil, Luis

School:Universitat Pompeu Fabra

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:ciències experimentals i de la salut

ISBN:

Date of Publication:07/29/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.