Details

Dinámica de los componentes de la ingesta energética en las diferentes etapas de la vida

by Capdevila Muñoz, Francesca

Abstract (Summary)
RESUM DE LA TESI TITULADA: DINÀMICA DELS COMPONENTS DE LA INGESTA ENERGÈTICA EN LES DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA. Francesca Capdevila Muñoz Objectius: Descriure quins són els canvis en la ingesta energètica, la densitat energètica i el volum alimentari que es donen en una població sana, en funció de ledat i el sexe, i determinar el paper relatiu de la densitat energètica i del volum alimentari en la consecució de la ingesta energètica necessària en cada etapa de la vida. També es pretén veure si la dinàmica que sestableix entre aquests factors és comparable entre dues poblacions de característiques genètiques, socials i culturals diferents, com són els nens de Reus (Espanya) i els de Guadalajara (Mèxic). Material i mètodes: Projecte que consta de tres estudis observacionals, transversals i prospectius. A) Estudi de la ingesta alimentària i nutricional en un grup de 120 nens en letapa de diversificació alimentària (4 a 12 mesos). B) Estudi nutricional en una mostra de la població de Reus dentre 1 i 98 anys. C) Comparació de la ingesta alimentària i nutricional duna mostra de nens mexicans de 1 a 4 anys amb una mostra de la població de Reus daquestes mateixes edats. En els tres casos, a partir de les dades recollides mitjançant recordatoris de 24 hores, es va obtenir la ingesta mitjana dels diferents grups daliments i es van quantificar els valors dingesta energètica diària (kcal/dia) i de macronutrients (g/dia de proteïnes, lípids i hidrats de carboni). Es va realitzar el càlcul del volum alimentari, de la densitat energètica de la dieta, del percentatge de lenergia total aportat pels macronutrients, de la ingesta denergia per kg de pes corporal i del volum alimentari per kg de pes corporal. Resultats i conclusions: La ingesta energètica, el volum alimentari i la densitat energètica de la dieta augmenten progressivament al llarg de la infància i fins al final de la pubertat. A la pubertat comencen a fer-se patents diferències significatives entre sexes en les variables analitzades. Durant ledat adulta sobserva una tendència significativa (p<0.001 als dos sexes) al descens de la ingesta energètica i de la densitat energètica de la dieta. El volum alimentari mostra un progressiu augment des del segon any de vida fins al final de la pubertat; però en ledat adulta aquesta variable no mostra una tendència significativa a la disminució amb ledat a les dones, i als homes el descens del volum alimentari es dóna a partir dels 45 anys i és molt menys marcat que el que sobserva a la densitat energètica. Al comparar la població infantil de Reus amb la mostra de nens mexicans sobserva que les diferències existents en la dieta dambdós països condicionen una densitat energètica diferent, que fa que els nens mexicans ingereixin un volum daliments major per tal dobtenir la ingesta energètica necessària, a partir duna dieta menys densa des del punt de vista energètic. El percentatge de lenergia total aportat per proteïnes i lípids és superior a les recomanacions en gairebé tots els grups dedat, mentre que el percentatge aportat pels hidrats de carboni en molt pocs casos arriba al 50%. De lanàlisi dels tres estudis es desprèn que, al llarg de les diferents etapes de la vida, la variació de la ingesta energètica en resposta a canvis fisiològics en les necessitats saconsegueix bàsicament mitjançant variacions en la densitat energètica de la dieta, tot i que en diferents moments en les quals les necessitats energètiques sincrementen puntualment o bé la dieta presenta una baixa densitat, sobserva també un augment del volum daliments ingerit. En canvi, amb ledat, quan les necessitats es van fent menors, no es constata una reducció del volum alimentari paral.lela a lobservada en la ingesta energètica i la densitat energètica.
This document abstract is also available in English.
Document Full Text
The full text for this document is available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Escribano Subías, Joaquin; Closa Monasterolo, Ricardo

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de ciències mèdiques bàsiques

ISBN:

Date of Publication:04/03/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.